Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk: gewijzigde bescherming
van de werknemer tegen represailles

Mr. Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 28 september 2023

Verhoging fiscale overuren. KB van 30 augustus 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 6 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Staatsblad van 6 september 2023 verscheen het KB tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de vermindering voor overwerk en dit in navolging van de Wet van 31 juli 2023 tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen voor de periode 2023-2024, gepubliceerd in het Staatsblad van 5 september 2023.

Lees het artikel Wetsontwerp tot uitvoering van het afsprakenkader in het kader van de interprofessionele onderhandelingen 2023-2024: wat moet u weten?’ (Isabel Plets – Lydian)

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid