Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten: Vlaamse decreet aangenomen op 8 februari 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

De reden voor het indienen van het ontwerp van decreet was het feit dat er nu enkel een normenkader bestaat voor zelfstandige woningen, voor kamers (met inbegrip van studentenkamers) en voor kamers bestemd voor de huisvesting van seizoenarbeiders.

Maar steeds vaker komen grote groepen arbeiders naar Vlaanderen om er tewerkgesteld te worden en  voor hen is er dan ook onderdak nodig gedurende enkele weken, maanden of zelfs jaren.

Bij gebrek aan voldoende huisvestingsmogelijkheden worden die arbeidskrachten nu door hun werkgever vaak ondergebracht in woningen die daarvoor niet geschikt zijn: bvb. eengezinswoningen waarin verschillende arbeiders samen gehuisvest worden hoewel ze geen gezin vormen.

Een dergelijke woning moet op het vlak van de woningkwaliteitsnormen als kamerwoning beoordeeld worden en aan alle noodzakelijke vereisten voldoen. Bijkomend zorgt dit gebruik voor een schending van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omdat het aantal woongelegenheden in het pand in de feiten (minstens door het gebruik) gewijzigd wordt. In de praktijk wordt er ook vaak overbewoning vastgesteld en in sommige gevallen ook ernstige overlast vastgesteld, waarbij de leefbaarheid in bepaalde wijken sterk onder druk wordt gezet.

Dit is niet enkel eigen aan de bouwsector: ook in de transportsector speelt dit probleem.

Zo verblijven chauffeurs vaak meerdere maanden in Vlaanderen en verblijven ze gedurende hun vrije momenten (onder meer tijdens de verplichte rust die ze niet in de vrachtwagen mogen nemen) vaak op eenzelfde plaats.

Het decreet biedt nu steden en gemeenten concrete mogelijkheden om een beleid te voeren en er is nu ook een rechtsgrond voor afgestemde woningkwaliteitsvereisten.

Eerst moet er een gemeentelijke verordening aangenomen worden en op basis daarvan zal een werkgever (of een groep arbeidskrachten) een vergunning kunnen aanvragen om arbeidskrachten te mogen huisvesten in een kamerwoning.

Uiteraard moet de conformiteit van de woningen in de kamerwoning gewaarborgd zijn: het conformiteitsattest mag niet ouder zijn dan een jaar op het moment dat de vergunning wordt aangevraagd.

De Vlaamse Regering moet wel nog uitvoeringsmaatregelen nemen, onder andere om de specifieke woningkwaliteitsvereisten vast te stellen.

Bekijk hier de volledige fiche

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid