Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten. Besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2023 gepubliceerd in het Staatsblad van 6 september 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Concreet worden onder meer volgende normen opgelegd:

Er geldt een minimale oppervlakte van 8 m2 voor een kamer die verhuurd wordt of te huur of ter beschikking gesteld wordt aan arbeidskrachten, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • er is een vergunning afgeleverd als vermeld in artikel 3.2, eerste lid, 5°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
  • de minimale totale netto-vloeroppervlakte van de gemeenschappelijke leefruimten bedraagt minstens 2 m2 per bewoner die in de kamerwoning kan verblijven op basis van de som van de maximale toegestane woningbezetting van de kamers, die is vastgesteld conform de bij het Besluit gevoegde bijlage 6/2. Er volstaat een minimale totale netto-vloeroppervlakte van de gemeenschappelijke leefruimten van 1,75 m2 per bewoner als de som van de maximale toegestane woningbezetting van de kamers in de kamerwoning minstens 50 bedraagt en maximaal 99. Als de som van de maximale toegestane woningbezetting van de kamers in de kamerwoning groter is dan 99, volstaat 1,5 m2 per bewoner.
  • de gemeenschappelijke leefruimten worden in of aanpalend aan een of meer kamerwoningen ingericht. Als de gemeenschappelijke leefruimten aanpalend aan een of meer kamerwoningen worden ingericht, compenseert het totaal van de netto-vloeroppervlakte van die gemeenschappelijke leefruimten de ontbrekende netto-vloeroppervlakte aan gemeenschappelijke leefruimte in de aanpalende kamerwoningen. De gemeenschappelijke leefruimte mag bereikt worden via een niet-interne overdekte doorgang.

De gemeenteraad kan opleggen dat kamers in hetzelfde gebouw uitsluitend verhuurd worden aan, ter beschikking gesteld worden van, of te huur gesteld worden voor arbeidskrachten als vermeld in artikel 3.2, eerste lid, 4°, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, als er een verordening als vermeld in artikel 3.2, eerste lid, 5°, van voormelde codex, is vastgesteld en er op basis van de voormelde verordening een vergunning noodzakelijk is.

Lees ook het artikel Tijdelijke huisvesting van arbeidskrachten: Vlaamse decreet aangenomen op 8 februari 2023 (LegalNews)

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid