Tewerkstelling van Britse werknemers na de brexit: ontwerp-KB (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 06/02/2019

De ministerraad heeft op 1 februari 2019 op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van KB goedgekeurd over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, wat betreft de brexit.

Reden van het ontwerp-KB

De regering heeft zich als doel gesteld voorbereid te zijn in het geval van een no deal-scenario.

Het KB moet er voor zorgen dat Britse onderdanen die op het ogenblik van de brexit (30 maart 2019), in België verblijven en op basis van de brexitwet ook tijdelijk verder in België kunnen verblijven, ook verder mogen blijven werken.

Het ontwerp werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies.

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur bij de RSZ-algemene directie van de identificatie en de aangiften-directeur “Internationale Overeenkomsten”) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.

Lees ook volgende interessante artikelen:

Themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’