Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024

Sociale verkiezingen 2024: 4 sleutelmomenten om een procedure voor de arbeidsrechtbank in te leiden (Paqt Advocaten)

Auteur: Paqt Advocaten

Bent u het niet eens met de voorgedragen kandidatenlijsten of de verkiezingsuitslag van de sociale verkiezingen in uw bedrijf? Dan kan u een procedure aanvatten voor de arbeidsrechtbank.

Vakbonden en werknemers kunnen op hun beurt ook een procedure aanvatten tegen verschillende beslissingen van de werkgever in het kader van de sociale verkiezingen.

In deze FAQTS geven we meer tekst en uitleg over de mogelijke procedures.

Wordt u als werkgever geconfronteerd met zo’n procedure, wenst u zelf in te gaan tegen de kandidatenlijst of tegen de verkiezingsuitslag, of heeft u in het algemeen vragen over de sociale verkiezingen? Ons team arbeidsrecht staat u graag bij.

Dag X en dag Y

Tussen 13.05.2024 en 26.05.2024  moeten ondernemingen met minstens 50 werknemers sociale verkiezingen organiseren. De effectieve verkiezingsdag wordt ‘dag Y’ genoemd. De datum waarop de verkiezingen worden aangekondigd, wordt ‘dag X’ genoemd. Alle sleuteldata in de verkiezingskalender worden bepaald aan de hand van dag X en dag Y.

Voortraject aangevat in december 2023

Het voortraject van de sociale verkiezingen van 2024 is van start gegaan in december 2023.

Ten vroegste op 15.12.2023 (en uiterlijk op 28.12.2023, afhankelijk van de datum van dag Y), moest de werkgever voor de eerste keer een aantal inlichtingen verschaffen aan de ondernemingsraad, het CPBW of de vakbondsafvaardiging.

4 momenten waarop discussies en betwistingen aan het oordeel van de arbeidsrechtbank kunnen worden voorgelegd

Er zijn 4 momenten waarop een  discussie over en in het verkiezingsproces aanleiding kan geven tot een procedure voor de arbeidsrechtbank. In deze FAQTS  leggen we uit tegen welke beslissing, door wie en wanneer een uitspraak kan verwacht worden.

Buiten deze 4 momenten, bestaat ook de mogelijkheid om een werkgever via de arbeidsrechtbank te dwingen om de sociale verkiezingen te organiseren indien dat niet ‘spontaan’ gebeurt. Deze mogelijkheid is niet tijdsgebonden en kan eender wanneer plaatsvinden, ook na afloop van de normale verkiezingskalender. Zowel de vakbond als een individuele werknemer kunnen hiervoor het initiatief nemen.

De volgende periodes zijn van belang voor deze mogelijke procedures:  

Hieronder geven we weer op welke 4 sleutelmomenten een procedure kan worden aangevat. Afhankelijk van de exacte datum van de sociale verkiezingen in de onderneming, liggen deze momenten in de volgend periodes:

 • Vanaf X-35 (tussen 9.01.2024 en 22.01.2024) en uiterlijk op X-28 (tussen 16.01.2024 en 29.01.2024)

 • Vanaf X+14 (tussen 27.02.2023 en 11.03.2023) (X+14) en uiterlijk op X+21 (tussen 5.03.2024 en 18.03.2024)

 • Eerste actiemogelijkheid voor de werkgever: uiterlijk op X+52 (tussen 5.04.2024 en 18.04.2024 ) of uiterlijk op X+61 (tussen 14.04.2024 en 27.04.2024)

 • Tweede actiemogelijkheid voor de werkgever: uiterlijk op Y+15 (tussen 28.05.2024 en 10.06.2024)

1) EERSTE MOMENT – TUSSEN 9.01.2024 EN 22.01.2024 (DAG X-35) EN TUSSEN 16.01.2024 EN 29.01.2024 (DAG X–28)

Tegen welke beslissing?  

Een procedure kan worden aangevat tegen de beslissing (of de aanwezigheid van een beslissing) over een aantal belangrijke elementen die door de werkgever schriftelijk worden meegedeeld tussen 9.01.2024 en 22.01.2024 (dag X-35) met name:

 1. het aantal technische bedrijfseenheden waarvoor organen opgericht moeten worden ;

 2. de functies van het leidinggevend personeel en de indicatieve lijst ervan ;

 3. de functies van het kaderpersoneel en de indicatieve lijst ervan;

Wie kan naar de rechtbank stappen?  

 1. De betrokken werknemers

 2. De representatieve werknemersorganisaties

 3. De representatieve kaderledenorganisaties

Datum van de uitspraak en beroepsmogelijkheid?  

De arbeidsrechtbank velt haar oordeel binnen 23 dagen na ontvangst van het beroep, dus uiterlijk in de periode van 8.02.2024 tot en met 21.02.2024 (dag X-5). Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank.

2) TWEEDE MOMENT – TUSSEN 27.02.2024 EN 11.03.2024 (X+14) EN TUSSEN 5.03.2024 EN 18.03.2024 (DAG X+21)

Tegen welke beslissing?  

Tussen 13.02.2024 en 26.02.2024 (dag X) kondigt de werkgever de verkiezingsdatum aan. Ook andere mededelingen moeten op die dag plaatsvinden, zoals onder andere:

 1. De voorlopige kiezerslijst

 2. De vaststelling van het aantal mandaten per orgaan en per categorie

 3. De lijst van het leidinggevend personeel met benaming van de inhoud van de functie, en

 4. De lijst van de kaderleden

Tegen de mededelingen (of de afwezigheid hiervan) kan uiterlijk in de periode tussen 20.02.2024 tot en met 4.03.2024 (dag X+7) een intern bezwaar worden ingediend bij de ondernemingsraad of het CPBW, of bij gebreke aan deze organen bij de werkgever zelf. De beslissing wordt genomen uiterlijk in de periode tussen 27.02.2024 tot en met 11.03.2024 (dag X+14).

Tegen deze beslissing (of de afwezigheid van een beslissing) kan vervolgens beroep worden aangetekend bij de arbeidsrechtbank uiterlijk in de periode tussen 5.03.2024 tot en met 18.03.2024 (dag X+21).

Wie kan naar de rechtbank stappen?  

 1. De betrokken werknemers

 2. De betrokken uitzendkrachten

 3. De representatieve werknemersorganisaties

 4. De representatieve kaderledenorganisaties

Datum uitspraak?  

De arbeidsrechtbank velt haar oordeel binnen 7 dagen na het beroep en dus uiterlijk in de periode tussen 12.03.2024 tot en met 25.03.2024 (dag X+28).

Deze beslissing is niet vatbaar voor verzet of hoger beroep.

3)  DERDE MOMENT – TUSSEN 5.04.2024 EN 18.04.2024 (DAG X+52) OF TUSSEN 14.04.2024 EN 27.04.2024 (DAG X+61) – EERSTE ACTIEMOGELIJKHEID VOOR DE WERKGEVER

Tegen welke beslissing?  

Een procedure kan ook worden aangevat bij de arbeidsrechtbank tegen de voorgedragen kandidatenlijsten.

Vakbonden kunnen uiterlijk in de periode tussen 19.03.2024 tot en met 1.04.2024 (dag X+35) kandidatenlijsten indienen die worden aangeplakt in de periode tussen 24.03.2024 tot en met 6.04.2024 (dag X+40). Werknemers en vakbonden hebben de mogelijkheid om in de onderneming klachten in te dienen uiterlijk in de periode tussen 31.03.2024 en 13.04.2024 (dag X+47). Deze mogelijkheid staat niet open voor de werkgever zelf.

Ten laatste in de periode tussen 9.04.2024 tot en met 22.04.2024 (dag X+56) laat de werkgever de (eventueel gewijzigde) kandidatenlijsten aanplakken.

2 situaties kunnen zich voordoen:  

 1. Er werd een klacht ingediend: het beroep bij de arbeidsrechtbank moet uiterlijk in de periode tussen 14.04.2024 tot en met 27.04.2024 worden ingediend (dag X+61)

 2. Er werd géén klacht ingediend: het beroep bij de arbeidsrechtbank moet uiterlijk in de periode tussen 5.04.2024 en 18.04.2024 worden ingediend (dag X+52)  

Wie kan naar de rechtbank stappen?  

Er werd een klacht ingediend:  

 1. De betrokken werknemers

 2. De representatieve werknemersorganisaties

 3. De representatieve kaderledenorganisaties

 4. En de werkgever

Er werd voordien geen klacht ingediend:  

 1. Enkel de werkgever

Datum uitspraak?  

Er werd een klacht ingediend: De arbeidsrechtbank velt haar oordeel binnen 14 dagen na het beroep en dus uiterlijk in de periode tussen 28.04.2024 tot en met 11.05.2024 (dag X+75). Deze uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.

Er werd voordien geen klacht ingediend: De arbeidsrechtbank velt haar oordeel binnen 14 dagen na het beroep en dus uiterlijk in de periode tussen 19.04.2024 tot en met 2.05. 2024 (dag X+66). Deze uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep of verzet.

4) VIERDE MOMENT – TUSSEN 28.05.2024 EN 10.06.2024 (DAG Y+15) – TWEEDE  ACTIEMOGELIJKHEID VOOR DE WERKGEVER

Tegen welke beslissing?  

Op dag Y vindt de stemming plaats. Dit jaar is dit in de periode tussen 13.05.2024 tot en met 26.05.2024. Binnen de 2 dagen moet de verkiezingsuitslag worden aangeplakt.

Tegen de verkiezingsuitslag (of de beslissing om de procedure stop te zetten) kan ook een procedure worden aangevat. Daarbij kan worden gevorderd om de gevoerde verkiezingsprocedure volledig of gedeeltelijk te vernietigen of om de resultaten te verbeteren. De procedure wordt ingesteld binnen 13 dagen na de aanplakking van de verkiezingsuitslag en uiterlijk tussen 28.05.2024 tot en met 10.06.2024 (dag Y+15).

Wie kan naar de rechtbank stappen?  

 1. De betrokken werknemers

 2. De betrokken uitzendkrachten

 3. De representatieve werknemersorganisaties

 4. De representatieve kaderledenorganisaties

 5. En de werkgever

Datum uitspraak en beroepsmogelijkheid.  

De arbeidsrechtbank doet uitspraak tussen 21.07.2024 tot en met 3.08.2024, dit is binnen 67 dagen volgend op de aanplakking van verkiezingsuitslag (dag Y+69). Tegen de beslissing van de arbeidsrechtbank kan hoger beroep worden ingesteld binnen 15 dagen, dus in de periode van 5.08.2024 tot en met 18.08.2024 (dag Y+84). De uitspraak van het arbeidshof kan pas verwacht worden in de periode van 4.10.2024 tot en met 17.10.2024 (dag Y+144).

Indien de nietigverklaring van de verkiezingen (geheel of gedeeltelijk) wordt uitgesproken moet de werkgever binnen de drie maanden nieuwe verkiezingen organiseren. Het vonnis/arrest bepaalt welke fase van de kiesprocedure moet worden hervat.

Bron: Paqt Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht