Single permit: wat wijzigt er nu allemaal? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 04/02/2019

De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn fundamenteel gewijzigd.

Tot 2019 maakte België immers voor buitenlandse werknemers het onderscheid tussen de toelating tot arbeid (de ‘arbeidskaart’) en het recht op verblijf (de ‘verblijfsvergunning’).

Maar omdat Europa aan de lidstaten de verplichting opgelegd heeft om via één enkele procedure een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning af te leveren, is in België nu de ‘single permit’ ingevoerd. Nu is de situatie zo dat de werknemer nu dus één enkel document heeft waarmee hij mag werken en verblijven in België, binnen de grenzen van de vergunning (procedure die geldt in volledig België).

Een overzicht van de nieuwe regeling

Een gedetailleerd overzicht is te vinden op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Maar hoe kan het anders, ook op de websites van:

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies.

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur bij de RSZ-algemene directie van de identificatie en de aangiften-directeur “Internationale Overeenkomsten”) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.

Lees ook volgende interessante artikelen:

Themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’