Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024

Sekswerkers kunnen binnenkort worden tewerkgesteld op grond van een arbeidsovereenkomst (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 6 juni 2024 werd de Wet van 3 mei 2024 houdende bepalingen betreffende sekswerk onder arbeidsovereenkomst gepubliceerd in het Staatsblad.

De wetgever heeft ervoor gekozen om te opteren voor een op zichzelf staande wet. Dit wordt gerechtvaardigd door het feit dat het de bedoeling is een volwaardig wettelijk kader te creëren om de voorwaarden vast te leggen waaronder het voor een werkgever mogelijk is sekswerkers tewerk te stellen zonder te worden vervolgd voor pooierschap in de zin van artikel 433quater/1, eerste lid, eerste streepje van het Strafwetboek.

De wet legt de voorwaarden vast waaronder sekswerkers op grond van een arbeidsovereenkomst kunnen worden tewerkgesteld door een werkgever en heeft betrekking op alle sekswerkers ongeacht geslacht of genderidentiteit. Alleen werkgevers die daartoe een voorafgaande erkenning hebben verkregen, mogen sekswerkers tewerkstellen. Zonder dergelijke erkenning loopt een werkgever die sekswerkers tewerkstelt het risico om vervolgd te worden wegens pooierschap. Met het oog op het verkrijgen van een erkenning worden strenge vereisten vooropgesteld, teneinde misbruik en uitbuiting van sekswerkers te voorkomen.

Lees hier de volledige fiche van het Wetsontwerp

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid