Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Schoonmaakdiensten en de toepassing van CAO 32 bis. Arbeidshof Brussel 16 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/06/2020

Wanneer het contract van een onderneming die schoonmaakdiensten verricht voor een klant eindigt,  ten voordele van een andere onderneming die dezelfde lokalen zal schoonmaken krachtens een nieuwe overeenkomst met die derde, is er geen sprake van een overdracht van onderneming in de zin van art cao nr. 32 bis van CAO 7-6-1985, ter omzetting van de richtlijn van 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001.

Er moet immers vastgesteld worden dat er geen sprake is van  “overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.”

Het is niet betwist dat de tweede onderneming, noch een verwante vennootschap enige materiële activa van de eerste onderneming of van een verwante vennootschap heeft overgenomen en evenmin personeel heeft overgenomen en daartoe ook niet verplicht was op basis van de cao in de sector. De tweede onderneming was dus niet verplicht om het personeel over te nemen op basis van de bepalingen van de CAO nr. 32 bis.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 16 september 2019

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht