Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Schoonmaakdiensten en de toepassing van CAO 32 bis. Arbeidshof Brussel 16 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/06/2020

Wanneer het contract van een onderneming die schoonmaakdiensten verricht voor een klant eindigt,  ten voordele van een andere onderneming die dezelfde lokalen zal schoonmaken krachtens een nieuwe overeenkomst met die derde, is er geen sprake van een overdracht van onderneming in de zin van art cao nr. 32 bis van CAO 7-6-1985, ter omzetting van de richtlijn van 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001.

Er moet immers vastgesteld worden dat er geen sprake is van  “overgang, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit, van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, waaronder een geheel van georganiseerde middelen wordt verstaan.”

Het is niet betwist dat de tweede onderneming, noch een verwante vennootschap enige materiële activa van de eerste onderneming of van een verwante vennootschap heeft overgenomen en evenmin personeel heeft overgenomen en daartoe ook niet verplicht was op basis van de cao in de sector. De tweede onderneming was dus niet verplicht om het personeel over te nemen op basis van de bepalingen van de CAO nr. 32 bis.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 16 september 2019