Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Pensioenval verdwijnt : minister Van Overtveldt wil ze definitief elimineren (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde)

Publicatiedatum: 27/11/2018

Minister Van Overtveldt wil definitief de pensioenval elimineren. En dat is een goede zaak. Want gepensioneerden met een inkomen rond 15.600 EUR moeten, als ze even rekenen, vaststellen dat een klein extra inkomen abnormaal zwaar belast wordt. Want de pensioenval bestaat nog steeds.

Een cijfervoorbeeld :

Pensioen van een 66jarige, ongehuwde persoon :                     15.568,00 EUR
Belasting met 6,9 % gemeentetaksen (bron : tax calc):                            0 EUR

Dezelfde persoon met een inkomen van 15.570 EUR, dus 2 EUR meer, betaalt 1,81 EUR belasting. Op de stijging van het inkomen met 2 EUR betaalt de belastingplichtige dus 90 % belasting !

Goed nieuws dus dat dit probleem wordt aangepast; ook voor het VAPZ en RIZIV pensioenvehikel. Want vaak duwt de fictieve omzettingsrente van deze pensioenovereenkomsten het inkomen van een zelfstandige net boven die magische grens van 15.568 EUR (cijfer 2018); de inkomensgrens waaronder een gepensioneerde geen belastingen verschuldigd is.

Een cijfervoorbeeld maakt dit duidelijk :

Pensioeninkomen van dezelfde persoon met een  omzettingsrente

van 1.000 EUR uit een VAPZ of RIZIV polis :                               16.568,00 EUR
Verschuldigde belasting (bron : tax calc)    :                                     961,97 EUR

Op de fictieve omzettingsrente van 1.000 EUR  is dus een belasting van 96 % verschuldigd !
Dat dit niet past in het kader van de sterkste schouders die de zwaarste lasten moeten dragen is duidelijk!

Ook bij hogere pensioeninkomens blijft een in verhouding hoge belasting verschuldigd :

Inkomen van dezelfde persoon :                                                   19.568,00 EUR
Verschuldigde belasting (bron : tax calc) :                                     2.309,13 EUR

Het inkomen dat 4.000 EUR hoger ligt wordt getrakteerd op een belasting aan 57 %.

Toegegeven, het is een wat gezocht voorbeeld, met louter een pensioen als inkomen. En er wordt marginaal gerekend. Ten andere, veel zelfstandigen hebben maar een pensioentje van 12.000 EUR per jaar. 1.000 EUR extra inkomen uit een VAPZ polis, of nog wat bijklussen na het pensioen, wordt in dat geval niét belast.  Maar het stemt tot nadenken : als uw pensioeninkomen tussen 15.000 en 20.000 EUR ligt, betaalt u in verhouding véél meer belasting dan eigenlijk verantwoord is.

Een correctiemaatregel is ook goed nieuws voor de afkoop van studiejaren. Want ook daar kan de verhoogde uitkering, bv van 266,66 EUR per afgekocht jaar, het inkomen van een gepensioneerde boven de grens van 15.568 EUR uitduwen. Met alle fiscale gevolgen van dien.

Lees hier meer bijdragen over ‘VAPZ’