>Voeg code toe voor de </head> tag.VAPZ

Overdracht aanvullende pensioenreserves van bedrijfsleiders (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 10/03/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. In een eerdere blogpost hebben we ingezoomd op het standpunt over de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen

2021-03-11T09:06:22+00:00 11 maart 2021|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Opgelet met tussentijdse overdracht van VAPZ-reserves (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity)Publicatiedatum: 22/02/2021 De FSMA heeft recent een aantal standpunten bekendgemaakt in verband met de mogelijkheden en voorwaarden om aanvullende pensioenreserves over te dragen. Een van deze standpunten betreft de overdracht van aanvullende pensioenreserves opgebouwd in het kader van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ).[1] Zelfstandigen hebben

2021-02-26T11:55:10+00:00 2 maart 2021|Categories: Verzekeringsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Uitstel van sociale bijdragen gevraagd? Uw VAPZ premie blijft aftrekbaar: Circulaire van 19 oktober 2020 (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (KULeuven / UGent) Publicatiedatum: 25/10/2020 In het legertje maatregelen die de overheid heeft getroffen om zelfstandigen te helpen in de coronacrisis, is onder meer de mogelijkheid voorzien om de sociale bijdragen voor 2020 pas in 2021 te betalen. Dat betekent dat er in 2020 in

2020-10-23T10:20:05+00:00 25 oktober 2020|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

SVAPZ versus VAPZ: waarvoor kiezen? (Lemon Consult)

Auteur: Lynn Boterberg (Lemon Consult) Publicatiedatum: 24/08/2020 Met het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bouwt u op een fiscaalvriendelijke manier een extraatje voor uw pensioen op. Deze pensioenspaarformule heeft veel voordelen: u krijgt immers meer rendement dan op uw spaarboekje, u betaalt minder belastingen en bespaart op uw sociale

2020-09-01T12:07:44+00:00 5 september 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Impact van COVID-19 op de aanvullende pensioenfiscaliteit (Tiberghien)

Auteurs: Koen Van Duyse en Sarah De Wilde (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/06/2020 1. Coronawerkloosheid en “effectief actief” Opdat iemand van het 10%-tarief kan genieten inzake zijn/haar aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen is het vereist dat men of het pensioenkapitaal ten vroegste verkrijgt vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) of vanaf wanneer men

2020-06-20T16:00:05+00:00 20 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

De fiscale limieten voor 2019 : aanvaardt u de verhoging ? (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) Publicatiedatum: 16/01/2019 Bij het begin van ieder jaaris het weer uitkijken naar de nieuwe fiscale plafonds inzake pensioenverzekeringen.   Dit zijn de voornaamste: En ieder jaar opnieuw kan u de vraag stellen : verhoog ik mijn premie tot dat maximum ? Een

2019-03-15T06:52:02+00:00 17 januari 2019|Categories: Directe belastingen Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Pensioenval verdwijnt : minister Van Overtveldt wil ze definitief elimineren (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (docent UGent, Faculteit economie en bedrijfskunde) Publicatiedatum: 27/11/2018 Minister Van Overtveldt wil definitief de pensioenval elimineren. En dat is een goede zaak. Want gepensioneerden met een inkomen rond 15.600 EUR moeten, als ze even rekenen, vaststellen dat een klein extra inkomen abnormaal zwaar belast wordt. Want de

2019-03-15T06:52:23+00:00 27 november 2018|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap: wetsontwerp ingediend op 31 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap. Binnenkort zal

2018-11-23T11:05:37+00:00 23 november 2018|Categories: Sociaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (wet van 18 februari 2018) in het Staatsblad van 30 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/03/2018 Op 30 maart 2018 werd de ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers’ (18 februari 2018) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het uitgangspunt

2018-03-31T08:42:37+00:00 31 maart 2018|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Het nieuw pensioenvehikel voor zelfstandigen zonder vennootschap (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/12/2017 Op dit ogenblik kunnen zelfstandigen via hun vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via de Individuele Pensioentoezegging (IPT) en het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), waarbij een IPT (vaak een veelvoud van de maximale VAPZ-premie) enkel kan onderschreven worden in naam van een vennootschap. Binnenkort zal

2018-03-27T09:40:31+00:00 7 december 2017|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht Verzekeringsrecht|Tags: , , |