Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

Opletten met ontslagen vanaf 14 januari 2024 (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Ondernemingen die in mei 2024 sociale verkiezingen moeten organiseren, vermijden best om werknemers te ontslaan vanaf 14 januari 2024. Op dat ogenblik start namelijk de zogenaamde “occulte beschermingsperiode”.

Werknemers die voorkomen op de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen genieten ontslagbescherming vanaf dag X-30, dat is 30 dagen voor de aanplakking van het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt bekend gemaakt. Wie op de kandidatenlijsten staat, wordt pas bekendgemaakt op dag X+35. Tussen dag X-30 en dag X+35 weet u als werkgever dus niet wie op de kandidatenlijst zal worden voorgedragen en bijgevolg ontslagbescherming geniet. Tijdens deze periode kan het dus zeer riskant zijn om een werknemer te ontslaan gezien de verregaande ontslagbescherming.

Een werknemer die ontslagen werd tijdens de occulte periode en op de kandidatenlijst voorkomt voor de sociale verkiezingen, kan – na de neerlegging van de kandidatenlijst – om zijn re-integratie in de onderneming verzoeken. Gaat de werkgever niet over tot re-integratie dan zal een beschermingsvergoeding verschuldigd zijn bestaande uit twee delen:

  • Een forfaitair deel tussen de 2 en 4 jaar loon afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer;
  • Een variabel deel gelijk aan het bedrag van het loon dat nog verschuldigd is tot het einde van het mandaat van de personeelsafgevaardigden bij de verkiezingen waarvoor de werknemer kandidaat was (2028 dus).

Een ontslag tijdens de occulte periode kan een werkgever dus zuur opbreken aangezien hij risico loopt om een beschermingsvergoeding te moeten betalen die kan oplopen tot maar liefst acht jaar loon.

Bron: Crivits & Persyn

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht