Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Ook de schoonmaaksector in België ontsnapt niet aan bijkomende meldingsplichten! (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet

In de strijd tegen sociale fraude en veiligheid op de werkplek, mogen onderhouds- of reinigingsactiviteiten vanaf 2024 volgende nieuwigheden verwachten. 

AFSCHAFFING VAN HET DREMPELBEDRAG VOOR DE AANGIFTE VAN WERKEN (30BIS)  

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een uitgebreide meldingsplicht voor onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten op alle bouwplaatsen, ongeacht de waarde van de werken en ongeacht of men met onderaannemers werkt. 

Aannemers (of onderaannemers) die door een opdrachtgever zijn ingeschakeld om onderhouds- en/of reinigingsactiviteiten te verrichten, vallen onder het toepassingsgebied van deze maatregel. 

Het systeem is niet van toepassing op: 

  • openbare en particuliere sectoren die hun gebouwen door hun eigen schoonmaakpersoneel laten schoonmaken; 
  • een sportvereniging (vzw) die een verenigingswerker in dienst heeft om haar lokalen schoon te maken;  
  • dienstenchequebedrijven.  
CHECK IN AND OUT AT WORK

Vanaf 1 april 2024 is men verplicht om de aanwezigheden te registreren op het werk. Die verantwoordelijkheid ligt zowel bij de werkgever als bij de persoon die het werk uitvoert. 

Werknemers, zelfstandigen, uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs registreren zelf hun aanwezigheid op de werkplek, in real time. Als werkgever kunt u de registratie niet voor hun of op voorhand doen. 

Er zijn twee soorten registraties: ‘in’ en ‘uit’. De registratie ‘in’ moet u doen wanneer de persoon die het werk uitvoert het werk begint. De registratie ‘uit’ moet gebeuren aan het einde van de activiteit. Ook rustpauzes moet u registreren. 

De registratie kan via de onlinedienst van de sociale zekerheid (check in and out at work) gebeuren. 

Bron: Van Havermaet

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht