10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Omzetting richtlijn transparante voorwaarden: welke zijn de gevolgen voor HR? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)

De Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie werd eindelijk omgezet in wetgeving. Dit is gebeurd via twee rechtsbronnen.

(1)    Op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie goedgekeurd door de Kamer. De wet moet wel nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet bestaat uit drie grote luiken:

  • Zij garandeert het recht op informatie over bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de private en publieke sector (inclusief statutaire ambtenaren);
  • De wet creëert een aantal nieuwe rechten of breidt bestaande rechten uit voor werknemers in de private sector en voor contractuelen in de publieke sector;
  • De wet voert een aantal nieuwe strafsancties in het Sociaal Strafwetboek in.

(2)    Anderzijds wordt de Richtlijn 2019/1152 voor wat betreft de werkgevers die vallen onder de cao-wet gedeeltelijk omgezet door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 161 betreffende het recht voor een werknemer om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. De cao is in werking getreden op 1 oktober 2022. De wet voorziet wel nog in een gelijkaardige, suppletieve regeling voor werknemers tewerkgesteld door de werkgevers die niet vallen onder de cao-wet, maar dat wordt in deze e-zine niet verder besproken.

In bijlage geven we per topic de belangrijkste wijzigingen weer van de wet en de cao nr. 161.

> Lees hier de bijlage

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht