Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Re-integratie en ontslag van langdurig/veelvuldig zieke werknemers

Webinar op 27 januari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Omzetting richtlijn transparante voorwaarden: welke zijn de gevolgen voor HR? (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)

De Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie werd eindelijk omgezet in wetgeving. Dit is gebeurd via twee rechtsbronnen.

(1)    Op 29 september 2022 werd het wetsontwerp houdende gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2019/1152 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie goedgekeurd door de Kamer. De wet moet wel nog worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet bestaat uit drie grote luiken:

  • Zij garandeert het recht op informatie over bepaalde essentiële arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de private en publieke sector (inclusief statutaire ambtenaren);
  • De wet creëert een aantal nieuwe rechten of breidt bestaande rechten uit voor werknemers in de private sector en voor contractuelen in de publieke sector;
  • De wet voert een aantal nieuwe strafsancties in het Sociaal Strafwetboek in.

(2)    Anderzijds wordt de Richtlijn 2019/1152 voor wat betreft de werkgevers die vallen onder de cao-wet gedeeltelijk omgezet door collectieve arbeidsovereenkomst nr. 161 betreffende het recht voor een werknemer om een vorm van werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden te vragen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad. De cao is in werking getreden op 1 oktober 2022. De wet voorziet wel nog in een gelijkaardige, suppletieve regeling voor werknemers tewerkgesteld door de werkgevers die niet vallen onder de cao-wet, maar dat wordt in deze e-zine niet verder besproken.

In bijlage geven we per topic de belangrijkste wijzigingen weer van de wet en de cao nr. 161.

> Lees hier de bijlage

Bron: Lydian