Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Nieuwe verplichting voor werkgevers bij beëindiging arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht (Younity)

Auteur: Marjolein Denys (Younity) 

Werkgevers die eenzijdig de arbeidsovereenkomst beëindigen omwille van medische overmacht moeten vanaf 1 april 2024 niet langer een outplacementbegeleiding aanbieden aan de betrokken werknemer ter waarde van 1.800 EUR. Dit was voordien al niet het geval indien medische overmacht samen werd vastgesteld door werknemer en werkgever of door de werknemer alleen.

Deze regeling bleek onvoldoende effectief in de praktijk waardoor er een nieuwe regeling uitgewerkt is. In plaats van het aanbieden van een outplacementbegeleiding moet elke werkgever die een arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht beëindigt vanaf 1 april 2024:

 • Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) inlichten over de werkgever:
  • naam en contactgegevens werkgever
  • identificatienummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • RSZ-inschrijvingsnummer
  • bankrekeningnummer
 • RIZIV inlichten over en werknemer:
  • naam en voornaam;
  • identificatienummer;
 • Een bijdrage gelijk aan 1.800 EUR storten aan het Terug Naar Werk-fonds.

Het Terug Naar Werk-fonds is opgericht binnen het RIZIV en heeft onder mee als taak om gespecialiseerde en gepersonaliseerde coaching en/of loopbaanbegeleiding aan te bieden met het oog op een sociaalprofessionele re-integratie op de arbeidsmarkt. De doelgroep is enerzijds werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht maar anderzijds ook (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers die nood hebben aan dergelijke begeleiding (op voorwaarde dat hun arbeidsongeschiktheid erkend werd door het RIZIV).

Het niet nakomen van deze nieuwe verplichting wordt gesanctioneerd met een sanctie van niveau 2 zoals voorzien in het Sociaal Strafwetboek. Een gewaarschuwd werkgever…

Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022.

Bron: Younity

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid