Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Nieuwe generieke gids: Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)

Op maandag 7 maart 2022 wordt de huidige generieke gids vervangen door de nieuwe generieke gids ‘Veilig werken tijdens een epidemie of een pandemie’ om COVID- 19 op de werkvloer te blijven bestrijden.

Deze nieuwe generieke gids is anders qua opzet, omdat de gids zich niet enkel richt op de huidige COVID-19 situatie, maar eveneens op eventuele toekomstige pandemieën en epidemieën.

De gids bestaat uit drie fases die kunnen worden geactiveerd op ondernemingsniveau, sectorniveau en overheidsniveau. Ondernemingen kunnen per fase terugvinden welke preventiemaatregelen er genomen moeten worden.

  1. De waakzaamheidsfase : De eerste fase omvat het “basisniveau van bescherming”, waarbij er preventiemaatregelen moet worden genomen om een epidemie of pandemie onder controle te houden en/of een uitbraak te voorkomen. Deze fase gaat automatisch in op het ogenblik dat een epidemie of pandemie wordt afgekondigd door de bevoegde overheid en eindigt 2 maanden na het einde van deze epidemische noodsituatie.
  2. De interventiefase : In de tweede fase zal de onderneming bijkomende preventiemaatregelen moeten nemen om een (dreigende) uitbraak onder controle te krijgen en/ of de verspreiding van het virus te beperken. In deze fase is er sprake van meerdere besmette personen (clusters) en kunnen er uitbraken ontstaan.
  3. De kritische fase : In de derde fase moeten er zeer strenge preventiemaatregelen worden genomen om virusoverdracht af te remmen en/of een lockdown of sluiting van de onderneming te vermijden.

Vanaf 7 maart 2022 treedt de waakzaamheidsfase in werking.

ENKELE TAKEAWAYS IN WAAKZAAMHEIDSFASE:
  • Zorg dat de onderneming voorbereid is op een werkorganisatie die toelaat dat een maximaal aantal werknemers kan telewerken.
  • Leg de nadruk op social distancing  (minstens 1,5 meter).
  • Zorg voor goede ventilatie in de binnenruimtes.
  • Wijs werknemers erop dat het dragen van mondmaskers aanbevolen is wanneer het onmogelijk is om afstand te bewaren.
  • Sensibiliseer rond algemene hygiënische maatregelen bv. wassen van handen en stel voldoende hygiënische middelen ter beschikking.

Bron: Lydian