De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024

Jobbonus: verhoging met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en vaste verhogingen vanaf het refertejaar 2023 in het Staatsblad van 31 oktober 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

In het Staatsblad van 31 oktober 2023 werd het Decreet van 20 oktober 2023 tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus, wat betreft de verhoging van de jobbonus met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en de invoering van een algemene delegatie aan de Vlaamse Regering om te voorzien in vaste verhogingen van de jobbonus vanaf het refertejaar 2023 gepubliceerd.

Op 18 oktober 2023 had het Vlaams Parlement artikel 5 van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus gewijzigd: er komt een verhoging van de jobbonus met een vast bedrag voor het refertejaar 2022 en een invoering van een algemene delegatie aan de Vlaamse Regering om te voorzien in vaste verhogingen van de jobbonus vanaf het refertejaar 2023.

Het gaat om een vaste en onveranderlijke verhoging van 50 euro die wordt toegekend aan iedereen die recht heeft op de uitbetaling van de jobbonus overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 20 mei 2022 tot regeling van de toekenning van een jobbonus.

Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën van rechthebbenden, bijvoorbeeld tussen voltijds en deeltijds werkenden.

De Vlaamse Regering kan de premiebedragen en de loon- en inkomensgrenzen al aanpassen op basis van de evolutie van de lonen en de koopkracht. Op basis van die delegatie is het voor de Vlaamse Regering echter niet mogelijk om voor een bepaald refertejaar te voorzien in een verhoging van de jobbonus met een vast bedrag, zoals ook in het decreet wordt gedaan. Om die reden wordt in het decreet een delegatie aan de Vlaamse Regering opgenomen om het bedrag van de jobbonus in de toekomst, namelijk vanaf het refertejaar 2023, te kunnen verhogen met een vast, onveranderlijk bedrag.

Lees de volledige fiche van het decreet

Lees op Vlaanderen.be meer info over de jobbonus

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Advocaat Sociaal Recht