HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024

Internationaal telewerk na COVID-19: overgangsperiode verlengd tot 30 juni 2023 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels heeft op 14 juni 2022 de invoering van een overgangsperiode goedgekeurd voor de aanwijzing van de bevoegde lidstaat voor de sociale zekerheid van telewerkers.

De overgangsperiode heeft dezelfde effecten als de COVID-19-maatregelen waardoor er geen wijziging van de bevoegde lidstaat optreedt door telewerk van 25% of meer in de woonstaat.

Deze overgangsperiode (initieel voorzien tot 31 december 2022) werd nu verlengd tot 30 juni 2023.

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht