Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Internationaal telewerk na COVID-19: overgangsperiode verlengd tot 30 juni 2023 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de nationale socialezekerheidsstelsels heeft op 14 juni 2022 de invoering van een overgangsperiode goedgekeurd voor de aanwijzing van de bevoegde lidstaat voor de sociale zekerheid van telewerkers.

De overgangsperiode heeft dezelfde effecten als de COVID-19-maatregelen waardoor er geen wijziging van de bevoegde lidstaat optreedt door telewerk van 25% of meer in de woonstaat.

Deze overgangsperiode (initieel voorzien tot 31 december 2022) werd nu verlengd tot 30 juni 2023.