HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024

HR nieuwigheden in 2024 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Een van de vele uitdagingen als HR professional is het omgaan met de voortdurende veranderingen in de regelgeving. Ook in 2024 is dit een interessante maar niet evidente oefening. Vaak is het wellicht niet eenvoudig om door het bos de bomen nog te zien.

Nu de eerste maanden van het jaar achter de rug zijn, vatten wij graag nog eens de nieuwe regelgeving voor u samen. In deze nieuwsbrief overlopen we beknopt de wetswijzigingen en andere nieuwigheden en staan we stil bij enkele belangrijke aandachtspunten, actiepunten en deadlines in dit verband.

  • Ziek tijdens jaarlijkse vakantie
  • Nieuwe formules inzake de berekening van het mobiliteitsbudget vanaf 1 januari 2024
  • Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor ploegen en nachtarbeid: actiepunten voor 2024
  • Programmawet
  • Wet diverse arbeidsbepalingen
  • Federal Learning Account (FLA)
  • Transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler
  • Behoud GSM-nummer bij ontslag
  • Sociale verkiezingen
  • Privacy en gegevensbescherming

Lees hier de nieuwsbrief

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid