HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Horeca Vlaanderen, Horeca Brussel en Horeca Wallonië trekken naar Grondwettelijk Hof tegen nieuwe flexi-wetgeving (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Jonas De Pauw (GD&A Advocaten)

In onze nieuwsbrief van 19 februari 2024 gaven wij aan dat er enkele ingrijpende wijzigingen plaatsvonden in het landschap van de flexi-jobbers. Het verbreden van het toepassingsgebied van flexi-jobs bracht tevens een verstrenging van de voorwaarden met zich mee. Echter werd deze verstrenging niet door iedereen gesmaakt. Zo toont de horeca zich een koele minnaar. Betekent de verstrenging de stille dood van flexi-jobbers in de horeca of wordt de soep nooit zo heet gegeten als ze wordt opgediend?

Bovenvermelde horeca-organisaties stellen dat drie belangrijke beperkingen ervoor zullen zorgen dat er gedurende de piekmomenten onvoldoende werkkrachten bereid zullen gevonden worden om een flexi-job in de horeca aan te gaan.

Specifiek achten zij het jaarlijks fiscaal plafond (12.000 EUR), het maximum flexiloon (16.785 EUR) en het verbod om aan de slag te gaan binnen eenzelfde verbonden onderneming problematisch. Voormelde voorwaarden zouden de interesse in een flexi-job in de horeca een stevige knauw geven.

Hoewel de lokale besturen de verruiming van het toepassingsgebied toejuichen, zijn er dus ook tegenstanders te vinden van de nieuwe regelgeving…

De organisaties dienden bijgevolg reeds op 29 februari 2024 een beroep in bij het Grondwettelijk Hof tot vernietiging van de artikelen 7, 3°, 183, 2°, en 184 van de Programmawet van 22 december 2023.

Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat een eventuele uitspraak van het Grondwettelijk Hof zich zal situeren voor de komende zomermaanden.

Ook de evaluatie van de nieuwe regelgeving is pas voorzien voor 2026, te weten twee (2) jaar na de inwerkingtreding.[1]

Gedurende het komende zomerpiekseizoen zal de horeca aldus toepassing moeten maken van de huidige regels en de (eventuele negatieve) gevolgen dienen te ondergaan.

Zoals het spreekwoord luidt: “Als de boter duur wordt, leert men het brood droog eten.”

Bron: GD&A Advocaten

[1] Artikel 192, §1 Programmawet 22 december 2023.

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid