Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Feestdagen in een vierdagenweek in uitvoering van de Arbeidsdeal: wat als een feestdag net valt op de 5de (vrije) dag? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Feestdagen in een vierdagenweek in uitvoering van de Arbeidsdeal: wat als een feestdag net valt op de 5de (vrije) dag? Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian) lichten toe.

Wat moet er gebeuren indien een werknemer volgens het stelsel van een vierdagenweek 4 dagen per week werkt en 1 dag per week niet werkt en als een feestdag net valt op deze 5de (vrije) dag?
Heeft deze werknemer recht op een vervangingsdag?

De nieuwe wetgeving voorziet niet in een concrete bepaling specifiek voor de vierdagenweek en de toekenning van feestdagen. De Feestdagenwet en bepaalde rechtsleer voorzien wel in de verplichting om een vervangende feestdag te voorzien indien een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag. Onder een “gewone inactiviteitsdag” verstaat men een dag waarop een werknemer niet moet werken volgens de arbeidsorganisatie die van kracht is in de onderneming (vb. voltijds stelsel gespreid over 4 dagen/week waarbij een werknemer niet moet werken op de 5de dag van de week).

Dit in acht genomen, lijken er dus wel argumenten te zijn om te stellen dat de werknemer, die een feestdag op de 5de (inactiviteits)dag mist, recht heeft op een vervangingsdag.

Indien u hier meer over wil weten, bekijk zeker onze webinar on demandUpdate arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst’ (kijk op uw eigen tempo, zo vaak u wilt).

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht