Arbeidsovereenkomsten
onder de loep:
meer dan ooit een must

Webinar op 2 juni 2023

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

Webinar op 12 mei 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar on demand

Privacy en arbeidsrecht

Webinar on demand

Grensoverschrijdende tewerkstelling: what’s new?

Webinar on demand

Feestdagen in een vierdagenweek in uitvoering van de Arbeidsdeal: wat als een feestdag net valt op de 5de (vrije) dag? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Feestdagen in een vierdagenweek in uitvoering van de Arbeidsdeal: wat als een feestdag net valt op de 5de (vrije) dag? Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian) lichten toe.

Wat moet er gebeuren indien een werknemer volgens het stelsel van een vierdagenweek 4 dagen per week werkt en 1 dag per week niet werkt en als een feestdag net valt op deze 5de (vrije) dag?
Heeft deze werknemer recht op een vervangingsdag?

De nieuwe wetgeving voorziet niet in een concrete bepaling specifiek voor de vierdagenweek en de toekenning van feestdagen. De Feestdagenwet en bepaalde rechtsleer voorzien wel in de verplichting om een vervangende feestdag te voorzien indien een feestdag samenvalt met een gewone inactiviteitsdag. Onder een “gewone inactiviteitsdag” verstaat men een dag waarop een werknemer niet moet werken volgens de arbeidsorganisatie die van kracht is in de onderneming (vb. voltijds stelsel gespreid over 4 dagen/week waarbij een werknemer niet moet werken op de 5de dag van de week).

Dit in acht genomen, lijken er dus wel argumenten te zijn om te stellen dat de werknemer, die een feestdag op de 5de (inactiviteits)dag mist, recht heeft op een vervangingsdag.

Indien u hier meer over wil weten, bekijk zeker onze webinar on demandUpdate arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst’ (kijk op uw eigen tempo, zo vaak u wilt).