Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Delhaize: klacht van de socialistische vakbond werd door het arbeidsauditoraat afgehandeld zonder strafvervolging (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 3 april 2023 had de socialistische vakbond (BBTK/ABVV) klacht neergelegd bij het arbeidsauditoraat van Halle-Vilvoorde en dit op basis van deze 4 inbreuken :

  1. de inbreuk op artikel 191 van het sociaal strafwetboek, dat het belemmeren van de werking van de ondernemingsraad sanctioneert
  2. de inbreuk op artikel 195 van het sociaal strafwetboek, dat de niet-naleving van de verplichte informatieverstrekking bij herstructurering sanctioneert
  3. de inbreuk op artikel 193 van het sociaal strafwetboek, dat de niet-naleving van de verplichte informatieverstrekking bij collectief ontslag sanctioneert
  4. de inbreuk op artikel 197 van het sociaal strafwetboek, dat de niet-naleving van de verplichte kennisgevingen ingeval van collectief ontslag sanctioneert.

De klacht van de socialistische vakbond werd nu door het arbeidsauditoraat afgehandeld zonder strafvervolging.

Lees het Persbericht van 22 januari 2024 van het Openbaar Ministerie

Webinar on demand

Conventionele overgang van onderneming en de arbeidsrechtelijke aspecten: recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Bart Vanschoebeke, advocaat-vennoot Claeys & Engels

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht