Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Dagvaarding door een ex-werknemer tegen een ambassade is niet toelaatbaar. Arrest van 28 maart 2023 van het Arbeidshof van Brussel (Agentschap Integratie en Inburgering)

Auteur: Agentschap Integratie en Inburgering

Op de thematische subwebsite van het Agentschap Integratie en Inburgering is een interessant artikel verschenen over de het feit dat een dagvaarding door een ex-werknemer tegen een ambassade (in cau India) niet-toelaatbaar is volgens het Arbeidshof te Brussel.

De ambassade heeft volgens het Arbeidshof niet de nodige hoedanigheid zoals voorzien in artikel 17 Gerechtelijk wetboek (Ger. W.). Zij heeft geen rechtspersoonlijkheid die los staat van die van de vertegenwoordigde staat. Een vordering moet dus aan de vertegenwoordigde staat gericht zijn en niet aan de ambassade.

De verzoeker moest de Republiek India dagvaarden, en niet de ambassade aangezien de ambassade geen (onderscheiden) rechtspersoonlijkheid heeft en niet kan optreden als verweerder. In tegenstelling tot wat de verzoeker argumenteert, blijkt uit de inschrijving van de ambassade in de Kruispuntbank van Ondernemingen niet dat zij rechtspersoonlijkheid heeft. Dit laat haar alleen toe om als orgaan van de Republiek India in België deel te nemen aan het economisch verkeer.

Lees hier verder (incl. link naar het arrest van 28 maart 2023 van het Arbeidshof van Brussel)

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid