Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Beroep van advocaat wordt gemoderniseerd, inclusief de wettelijke verankering van de advocaat-werknemer (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 6 maart 2024 werd het Wetsontwerp houdende modernisering van het beroep van advocaat ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De voorgestelde vernieuwingen zijn opgebouwd rond drie doelstellingen:

  1. Het toezicht op de advocatuur, door de advocatuur zelf, verder verbeteren, zodat de kwaliteit van het beroep gegarandeerd kan blijven. Zo worden de regels van het tuchtrecht en procedures zoals in tucht geactualiseerd met oog op een meer onafhankelijk onderzoek en een grotere betrokkenheid van de klager.
  2. Enkele stappen zetten om de advocaat als ondernemer extra ruimte te bieden, zonder daarbij de kernwaarden van het beroep uit het oog te verliezen. Zo wordt wettelijk verankerd dat het beroep van advocaat ook in een werknemersstatuut kan worden uitgeoefend.
  3. De aantrekkingskracht van het beroep veilig stellen en meer garanties inbouwen op een kwaliteitsvolle opleiding voor startende advocaten. Het wetsontwerp voorziet om de beroepsopleiding tot advocaat vooraf aan de stage te laten plaatsvinden. Het slagen voor die beroepsopleiding wordt een voorwaarde om met de eigenlijke stage te starten. Daarnaast worden de stageverplichtingen, welke betrekking hebben op zowel de advocaat-stagiairs als de stagemeesters voortaan bepaald door de communautaire ordes.

Lees de volledige fiche van het wetsontwerp