10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Bedrijfswagens in 2024: iedereen elektrisch? (Titeca Accountancy)

Auteur: Titeca Accountancy

Sinds 01/07/2023 is de fiscaliteit van de Belgische bedrijfswagen grondig gewijzigd. De federale regering zet hierbij volop in op de vergroening van het Belgische wagenpark. Is de elektrificatie van jouw wagenpark nu echt de enige optie of zijn brandstofwagens toch nog het overwegen waard? 

1 De huidige fiscale spelregels voor bedrijfswagens

Alvorens in te gaan op de fiscale spelregels voor bedrijfswagens is het van belang om mee te geven wat onder bedrijfswagen dient begrepen te worden. Het begrip ‘bedrijfswagens’ omvat personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen.  

Voor brandstofwagens wordt het aftrekpercentage van een bedrijfswagen bepaald aan de hand van onderstaande formule waarbij de CO2-uitstoot en het motortype van de wagen de grootste impact heeft op de uitkomst van de formule: 

120% – (0,5% x brandstofcoëfficiënt* x aantal gram CO₂/km) 

*Brandstofcoëfficiënt: 

  • Diesel: 1,00 
  • Benzine / benzine hybride / diesel hybride: 0,95 
  • Aardgas: 0,90 

Hoe hoger de uitstoot van de wagen, hoe lager het fiscale aftrekpercentage.  

Het aftrekpercentage kan evenwel nooit lager zijn dan 40% en nooit hoger dan 100%. 

Het gros van de benzine- en dieselwagens heeft op vandaag een fiscaal aftrekpercentage tussen de 50% en 65%. De kosten verbonden aan elektrische wagens zijn volledig aftrekbaar om de eenvoudige reden dat deze wagens geen uitstoot hebben en de formule dus resulteert in een aftrekbaarheid van 100%. 

Ook de hybride wagens die een brandstofmotor combineren met een elektrische motor, zijn nagenoeg steeds 100% aftrekbaar. Dit geldt echter enkel voor hybridewagens die over een batterij met een energiecapaciteit van minstens 0,5 kWh per 100 kilogram wagengewicht beschikken en niet meer dan 50 gram CO2 per kilometer uitstoten. 

Benzine- & dieselwagens in 2024

Voor wagens die enkel over een verbrandingsmotor beschikken en in 2024 besteld worden, wordt het fiscaal aftrekpercentage dat bekomen wordt door de voornoemde formule gedurende de gebruiksduur van de wagen stelselmatig naar nul herleid. Deze afbouw van de fiscale aftrekbaarheid gaat in vanaf aanslagjaar 2026 (boekjaar ten vroegste gestart op 01/01/2025). 

Het maximale aftrekpercentage van deze wagens wordt als volgt afgebouwd: 

  • AJ 2026: 75%; 
  • AJ 2027: 50%; 
  • AJ 2028: 25%; 
  • AJ 2029: 0%. 

Hybridewagens in 2024

Ook de aftrekbaarheid van hybridewagens die in 2024 besteld worden kent een uitdoofscenario. Zo zal de fiscale aftrek van maximum 100% (50% op fossiele brandstoffen) enkel nog voor aanslagjaar 2025 van toepassing zijn. Vanaf aanslagjaar 2026 zal het aftrekpercentage vervolgens jaar na jaar gradueel zakken, om uiteindelijk in aanslagjaar 2029 (boekjaar vanaf 01/01/2028 en later) volledig uit te doven. 

  • AJ 2026: 75%; 
  • AJ 2027: 50%; 
  • AJ 2028: 25%; 
  • AJ 2029: 0%. 

Elektrische wagens in 2024

Elektrische wagens die in 2024 besteld worden behouden hun 100% aftrekbaarheid gedurende de volledige gebruiksduur. Vanaf 2027 zal het aftrekpercentage jaar na jaar afgebouwd worden, hier zal het aftrekpercentage van de wagen echter vastgeklikt worden in het jaar van aankoop. Voor elektrische wagens is er dus geen sprake van een uitdoving van het aftrekpercentage doorheen de gebruiksduur van de wagen. 

Zo zal voor elektrische wagens die aangekocht worden tussen 01/01/2027 en 31/12/2027 gedurende de hele gebruiksduur het aftrekpercentage van 95% van toepassing zijn. De fiscale aftrekbaarheid wordt jaar na jaar trapsgewijs afgebouwd om uiteindelijk tot een vast aftrekpercentage van 67,5% te komen vanaf 1 januari 2031. 

De afbouw van het aftrekpercentage verloopt als volgt: 

Datum aankoop, lease of huur    Fiscale aftrek 
 Vóór 01/01/2027   100%, volledige duur 
 In 2027    95%, volledige duur 
 In 2028    90%, volledige duur 
 In 2029    82,5%, volledige duur 
 In 2030    75%, volledige duur 
 In 2031    67,5%, volledige duur 
2 Wat als jouw werknemers toch nog een brandstofwagen verkiezen?

Het uitdoven van de fiscale aftrekbaarheid van traditionele brandstofwagens zorgt ervoor dat ondernemingen genoodzaakt zijn om de transitie naar een volledig elektrisch wagenpark te maken. Zoals in onderstaand voorbeeld geïllustreerd wordt, heeft het fiscaal voordeligere regime voor elektrische wagens een enorme impact op de totale kostprijs voor de onderneming.  

Voorbeeld 1: Werknemer krijgt een mid-size SUV toegekend. 

Voorbeeld 1: mid-size SUV

(Operationele leasing 5 jaar / 20.000km/jaar /  incl. laad-/tankkaart)

  Benzine Hybride Elektrisch
 

Kostprijs werkgever

Catalogusprijs 36.150 EUR 47.900 EUR 48.750 EUR
Maandelijkse leasevergoeding 717 EUR 900 EUR

818 EUR

Maandelijkse brandstofkost 186 EUR 155 EUR 97 EUR
Fiscale impact verworpen uitgaven 161 EUR 139 EUR

14 EUR

CO2-bijdrage RSZ 266 EUR 40 EUR 40 EUR
Maandelijkse kostprijsWerkgever (TCO) 1.330 EUR 1.234 EUR

969 EUR

  Kostprijs werknemer
VAA/jaar 3.830 EUR 1.740 EUR

1.800 EUR

Verschuldigde belasting op VAA 1.953 EUR 887 EUR

918 EUR

 

Catalogusprijzen, leasevergoedingen, en brandstofprijzen worden uitgedrukt inclusief 65% niet-aftrekbare btw.

In het merendeel van de gevallen is de fiscale en parafiscale impact (onder de vorm van de CO2-bijdrage) dermate groot dat dat de hogere aankoop-/ of leaseprijs van een elektrische wagen ruimschoots gecompenseerd wordt.

Daarnaast genieten geëlektrificeerde wagens (volledig elektrisch of hybride) steeds van een lager voordeel alle aard dan traditionele benzine- en dieselwagens van hetzelfde type, wat resulteert in een lagere taxatie in hoofde van de werknemer.

Er komt echter heel wat kijken bij de elektrificatie van een wagenpark (meer hierover in een volgend artikel later deze maand). In bepaalde situaties is het op heden dan ook nog niet mogelijk om over te schakelen op een elektrische wagen.

Wanneer jouw werknemers omwille van praktische bezwaren of persoonlijke voorkeur alsnog een benzine-, diesel- of hybridewagen verkiest, kan dit mogelijk gemaakt worden door aan elke werknemer of aan elk functieprofiel een TCO-budget toe te kennen.

Voorbeeld 2: Werknemer krijgt een TCO-budget van 975 EUR per maand toegekend.

Voorbeeld 2: TCO-budget 975 EUR per maand

(Operationele leasing 5 jaar / 20.000km/jaar /  incl. laad-/tankkaart)

  Mid-size SUV elektrisch Hatchback benzine

Kostprijs werkgever

Catalogusprijs 48.750 EUR 30.150 EUR
Maandelijkse leasevergoeding 818 EUR

526 EUR

Maandelijkse brandstofkost 97 EUR 150 EUR
Fiscale impact verworpen uitgaven 14 EUR

114 EUR

CO2-bijdrage RSZ 40 EUR 183 EUR
Maandelijkse kostprijs Werkgever (TCO) 969 EUR

973 EUR

Kostprijs werknemer

VAA/jaar 1.800 EUR

2.700 EUR

Verschuldigde belasting op VAA 918 EUR

1.377 EUR

 

Catalogusprijzen, leasevergoedingen, en brandstofprijzen worden uitgedrukt inclusief 65% niet-aftrekbare btw.

De Total Cost of Ownership (TCO) van een wagen omvat de totale kostprijs van de wagen, inclusief alle kosten dat het gebruik van de wagen met zich meebrengt. Hierbij wordt rekening gehouden met de kostprijs voor de aanschaf en de financiering van de wagen, de verzekerings-, onderhouds- en brandstofkosten, alsook de fiscale- & parafiscale impact van de wagen.

Door de werknemer een TCO-budget toe te kennen heeft deze de vrije keuze om te kiezen voor een benzine-, diesel- of hybridewagen met een lagere aankoop-/leaseprijs, die fiscaal minder interessant is, of om te kiezen voor een elektrische wagen met een hogere aankoop-/ leaseprijs die een fiscaal gunstigere behandeling geniet. Op basis van de TCO-benadering heeft de werknemer dus zelf de vrije keuze tussen een fiscaal voor- of nadelige wagen, terwijl de werkgever zeker is van de kostprijs van de wagen zonder dat hij voor fiscale verrassingen komt te staan. Deze aanpak laat de werkgever toe om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnoden van elke werknemer.

Bron: Titeca

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht