Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Arbeidsdeal (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Op 15 februari 2022 heeft de federale regering aangekondigd dat zij een akkoord had bereikt over de arbeidsmarktmaatregelen, de zogenaamde “arbeidsdeal”. De finale teksten werden door de regering ter goedkeuring voorgelegd aan de Kamer op 7 juli 2022. Op 29 september 2022 werden de finale teksten goedgekeurd door de Kamer. De Wet Diverse Arbeidsbepalingen werd intussen op 10 november 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Wat zal er veranderen op vlak van human resources en welke impact zal deze arbeidsdeal hebben op de dagelijkse praktijk van ondernemingen?

Lees hier het overzicht van de maatregelen