Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Alternatieve verloning: hoe het loon van uw werknemers optimaliseren? (Mint Advocaten)

Auteur: Mint Advocaten

In de werknemer-werkgeversrelatie speelt verloning een belangrijke rol. Door de inflatie wint dit thema ook enkel aan belang.

Wij krijgen van werkgevers dan ook vaak de vraag hoe ze waardevolle werknemers extra kunnen belonen zonder dat dit financieel een te grote aderlating voor de onderneming wordt.

Deze maand gaan wij dieper in op alternatieve verloning waarbij verschillende methodes voorop staan om de verloning van de werknemer te verhogen zonder dat de kost voor de werkgever enorm stijgt.

Deze mechanismes zijn er voornamelijk op gericht om te ontsnappen aan sociale en fiscale lasten. Wij spreken ook van alternatieve verloning aangezien loon in de enge zin van het woord steeds is onderworpen en sociale zekerheidsbijdragen en fiscale lasten.

Vaak zijn de verschillende opties ook afhankelijk van de mogelijkheden en wensen binnen uw onderneming en is het van belang om steeds een goede afweging te maken tussen enerzijds besparing maar anderzijds ook werkbaarheid.

U kan immers begrijpen dat alternatieve verloning aan strikte voorwaarden is verbonden en dat als dit niet volgens de regels van de kunst wordt geïmplementeerd, de RSZ en fiscus alsnog hun bijdrage zullen opeisen. Alternatieve verloning is immers steeds de uitzondering.

Er zijn verschillende mogelijkheden van alternatieve verloning. Een aantal zijn algemeen gekend:  ecocheques, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, aanvullend pensioensparen en een cafetariaplan.

Er zijn echter ook minder gekende mogelijkheden waaronder: aandelenopties, warranten, extralegaal kindergeld en sport en cultuurcheques.
Daarnaast zijn er ook de geschenken en vrijgevigheden en de premies. Zo kan je bijvoorbeeld als onderneming uw werknemers belonen naar aanleiding van een persoonlijke gebeurtenis in hun beroeps-of privéleven. Deze bedragen als ze binnen de wettelijke grenzen blijven (+- 250,00 euro) zijn sociaal en fiscaal vrijgesteld.

Daarnaast zijn er ook de kosten eigen aan de werkgever, de niet-recurrentiebonus en een mobiliteitsbudget waarvoor wij in een afzonderlijke blog meer uitleg geven.

Tot slot is alternatieve verloning dus een heel interessant instrument om de loondruk te verlagen en uw werknemers te belonen. Wel is het belangrijk dat u weet wat de mogelijkheden zijn en u de wettelijke regels respecteert.

Bron: Mint Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid