Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024

Al een nieuwe job? Toch recht op sollicitatieverlof (Ardis Advocaten)

Auteur: Iris Walraven (Ardis Advocaten)

Het recht op sollicitatieverlof

Artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet geeft de werknemer het recht om met behoud van loon maximaal 1 dag per week afwezig te zijn van het werk om een nieuwe job te zoeken. Dat geldt wanneer de werknemer ontslagen werd met een opzegtermijn dan wel zelf ontslag nam met een opzegtermijn.

Feiten

Een arbeider geeft zijn opzeg aan zijn werkgever. De opzegperiode bedraagt 2 maanden. Tijdens deze 2 maanden neemt de werknemer 8 dagen sollicitatieverlof op. De werkgever registreert deze dagen echter als ‘wettelijke vakantie’ en niet als sollicitatieverlof.

De werknemer had immers al een nieuwe betrekking gevonden, waardoor de werkgever meende dat hij geen recht had op sollicitatieverlof.

De werknemer start een procedure bij de arbeidsrechtbank vanwege het niet toegekende sollicitatieverlof. Hij eist het loon op voor deze dagen.

Uitspraak van de arbeidsrechtbank

Werknemers hebben recht op sollicitatieverlof, ook al hebben zij al een nieuwe job gevonden. De arbeidsrechtbank beschouwt een nieuwe arbeidsovereenkomst, afgesloten tijden de opzegtermijn, niet als ‘definitief’. De werknemer kan voor het begin van de uitvoering ervan immers altijd nog van de arbeidsovereenkomst afzien.

De werknemer moet het verlof wel gebruiken om effectief naar ander werk te zoeken. Anders maakt de werknemer zich schuldig aan rechtsmisbruik. Als de werkgever meent dat de werknemer het sollicitatieverlof niet opnam om te solliciteren, moet hij dat bewijzen.

Een zware bewijslast, waar de werkgever in deze zaak niet aan kon voldoen. Hij verloor bijgevolg de zaak en moest aan de werknemer het loon betalen voor de 8 dagen sollicitatieverlof.

Bron: Ardis Advocaten

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht