Sociale inspectie:
wat brengt 2023?

Webinar op 3 februari 2023

Het stakingsrecht
gewikt en gewogen

Webinar op 10 maart 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar on demand

Privacy en arbeidsrecht

Webinar on demand

Al een nieuwe job? Toch recht op sollicitatieverlof (Ardis Advocaten)

Auteur: Iris Walraven (Ardis Advocaten)

Het recht op sollicitatieverlof

Artikel 41 van de Arbeidsovereenkomstenwet geeft de werknemer het recht om met behoud van loon maximaal 1 dag per week afwezig te zijn van het werk om een nieuwe job te zoeken. Dat geldt wanneer de werknemer ontslagen werd met een opzegtermijn dan wel zelf ontslag nam met een opzegtermijn.

Feiten

Een arbeider geeft zijn opzeg aan zijn werkgever. De opzegperiode bedraagt 2 maanden. Tijdens deze 2 maanden neemt de werknemer 8 dagen sollicitatieverlof op. De werkgever registreert deze dagen echter als ‘wettelijke vakantie’ en niet als sollicitatieverlof.

De werknemer had immers al een nieuwe betrekking gevonden, waardoor de werkgever meende dat hij geen recht had op sollicitatieverlof.

De werknemer start een procedure bij de arbeidsrechtbank vanwege het niet toegekende sollicitatieverlof. Hij eist het loon op voor deze dagen.

Uitspraak van de arbeidsrechtbank

Werknemers hebben recht op sollicitatieverlof, ook al hebben zij al een nieuwe job gevonden. De arbeidsrechtbank beschouwt een nieuwe arbeidsovereenkomst, afgesloten tijden de opzegtermijn, niet als ‘definitief’. De werknemer kan voor het begin van de uitvoering ervan immers altijd nog van de arbeidsovereenkomst afzien.

De werknemer moet het verlof wel gebruiken om effectief naar ander werk te zoeken. Anders maakt de werknemer zich schuldig aan rechtsmisbruik. Als de werkgever meent dat de werknemer het sollicitatieverlof niet opnam om te solliciteren, moet hij dat bewijzen.

Een zware bewijslast, waar de werkgever in deze zaak niet aan kon voldoen. Hij verloor bijgevolg de zaak en moest aan de werknemer het loon betalen voor de 8 dagen sollicitatieverlof.

Bron: Ardis Advocaten