Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Voorstel van boek 6 BW (buitencontractuele aansprakelijkheid) : zijn de teerlingen geworpen? (Law Back on Track)

Auteur: Ludo Cornelis (Law Back on Track)

In maart 2023 werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW “Buitencontractuele aansprakelijkheid” neergelegd in de Kamer.

Een paar hoorzittingen vonden plaats in november 2023. Daarbij werden door vooraanstaande experten diverse kritieken geuit op de voorliggende teksten. In het bijzonder werd gewezen op de slachtofferonvriendelijkheid van de voorgestelde bepalingen.

Een paar amendmenten volgenden in november / december 2023.

Zij gaan niet echt in op de fundamentele kritieken die door verschillende auteurs geuit werden inzake de slachtofferonvriendelijkheid van de voorgestelde nieuwe regels. Zie hierover de diverse bijdragen in de reeks opinies op Lawbackontrack gewijd aan het voorgestelde boek 6.

In zijn bijdrage “De teerlingen gegooid : slachtoffer- en klimaatvriendelijkheid aan het werk” legt Ludo Cornelis nogmaals uit welke gevolgen dit in de praktijk zal hebben.

Over de amendementen moet nog worden gestemd. Mogelijk zijn de teerlingen nog niet definitief geworpen?

Bron: Law Back on Track