Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


De verkoop van een onroerend goed:
hoever reikt de informatieplicht van de vastgoedmakelaar en de notaris?
Een selectie van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 28 november 2023


De aansprakelijkheid van
medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op dinsdag 28 november 2023

Bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector: de wet van 8 mei 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De bedoeling van de wet is de bestaande wetgevingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector te harmoniseren, en dit voor verschillende onderwerpen:

  • de terminologie van de “fit & proper” voorwaarde
  • de regels voor de berekening van de beslissingstermijnen van de FSMA inzake vergunning/inschrijving
  • de verplichting om vragen van de FSMA te beantwoorden en om aan inspecties van de FSMA mee te werken
  • de bevoegdheden van de FSMA om periodieke en occasionele informatie op te vragen in het kader van de uitoefening van haar toezichtsopdracht.

De bepalingen streven ook naar een grotere verantwoordelijkheid van de verzekerings- of herverzekeringsagenten en -makelaars die samenwerken met subagenten.

Ze hebben ook tot doel preciseringen over de organisatorische vereisten van de kredietgevers te geven.

Lees hier de wet van 8 mei 2022

Het ontwerp met de Memorie van toelichting leest u hier

» Bekijk alle artikels: Verzekeringen & Aansprakelijkheid