Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector: de wet van 8 mei 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De bedoeling van de wet is de bestaande wetgevingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector te harmoniseren, en dit voor verschillende onderwerpen:

  • de terminologie van de “fit & proper” voorwaarde
  • de regels voor de berekening van de beslissingstermijnen van de FSMA inzake vergunning/inschrijving
  • de verplichting om vragen van de FSMA te beantwoorden en om aan inspecties van de FSMA mee te werken
  • de bevoegdheden van de FSMA om periodieke en occasionele informatie op te vragen in het kader van de uitoefening van haar toezichtsopdracht.

De bepalingen streven ook naar een grotere verantwoordelijkheid van de verzekerings- of herverzekeringsagenten en -makelaars die samenwerken met subagenten.

Ze hebben ook tot doel preciseringen over de organisatorische vereisten van de kredietgevers te geven.

Lees hier de wet van 8 mei 2022

Het ontwerp met de Memorie van toelichting leest u hier