Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector: de wet van 8 mei 2022 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De bedoeling van de wet is de bestaande wetgevingen inzake bemiddeling in de financiële en de verzekeringssector te harmoniseren, en dit voor verschillende onderwerpen:

  • de terminologie van de “fit & proper” voorwaarde
  • de regels voor de berekening van de beslissingstermijnen van de FSMA inzake vergunning/inschrijving
  • de verplichting om vragen van de FSMA te beantwoorden en om aan inspecties van de FSMA mee te werken
  • de bevoegdheden van de FSMA om periodieke en occasionele informatie op te vragen in het kader van de uitoefening van haar toezichtsopdracht.

De bepalingen streven ook naar een grotere verantwoordelijkheid van de verzekerings- of herverzekeringsagenten en -makelaars die samenwerken met subagenten.

Ze hebben ook tot doel preciseringen over de organisatorische vereisten van de kredietgevers te geven.

Lees hier de wet van 8 mei 2022

Het ontwerp met de Memorie van toelichting leest u hier