De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Als de vlam in de pijp zit… Brand in een parenclub, maar nog verzekerd als restaurant. Cassatie 7 maart 2022 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Wat waren de feiten?

Een restaurant krijgt een herstemming als parenclub tijdens de looptijd van de brandverzekeringsovereenkomst en er is een schadegeval, terwijl er geen mededeling is geweest aan de verzekeringsmaatschappij van deze herbestemming. Deze weigert te vergoeden.

Het hof van beroep te Gent oordeelde op 25 maart 2021 dat de uitbating van een parenclub een ander te verzekeren risico vormt dan een restaurant, niet alleen omwille van de aard van de activiteiten maar ook omwille van de inrichting, aangezien bij een parenclub een indeling in verschillende kamers noodzakelijk is, wat de bluswerken kan bemoeilijken.

Wat was de visie van het Hof van Cassatie?

Krachtens Art. 81, §1 W. Verz. (voormalig art. 26,§1 Wet Landverzekeringsovereenkomsten) heeft de verzekeringnemer bij een brandverzekeringsovereenkomst de verplichting in de loop van deze overeenkomst en onder nader bepaalde voorwaarden de nieuwe omstandigheden of de wijzigingen van de omstandigheden aan te geven die van aard zijn om een aanmerkelijke en blijvende verzwaring van het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet te bewerkstelligen.

Risicoverzwaring in de zin van voormelde wetsbepaling onderstelt dat nieuwe of gewijzigde omstandigheden intreden waardoor de kans toeneemt dat het verzekerde schadegeval zich realiseert. Omstandigheden die enkel de gevolgen of de omvang van een eventueel schadegeval kunnen vergroten, vormen geen risicoverzwaring in de zin van voormelde wetsbepaling.

Het Hof vernietigt het arrest van het hof van beroep te Gent.

Lees hier het Cassatie-arrest van 7 maart 2022

» Bekijk alle artikels: Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Vacatures