Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023

Aansprakelijkheid van de tussenpersoon voor het mislopen van een taks shelter attest door de investeerder (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans Advocaten

We merken in de praktijk (en bevestigd door een artikel in De Tijd van 11 augustus 2022) dat de taks shelter cel van de Federale Overheidsdienst Financiën veel meer taks shelter attesten (deels) weigert (in 2021 werden er 453 geweigerd goed voor € 60,28 miljoen aan belastingsupplementen) wegens niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden van artikel 194ter Wetboek Inkomstenbelastingen, met alle nadelige gevolgen voor de investeerder in taks shelter producties tot gevolg. Deze ziet zijn belastingvrijstelling waarop hij had gerekend en begroot, in rook opgaan, met herziening van zijn vennootschapsbelasting tot gevolg.

De investeerder kan bij weigering van zijn noodzakelijk taks shelter attest (om in aanmerking te komen voor de belastingvrijstelling op de gedane investering) zich contractueel richten naar de erkende productievennootschap of erkende tussenpersoon met wie hij een raamovereenkomst afsloot. Ook de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, oordeelde in een vonnis van 3 maart 2022 (AR A/21/01144) dat de investeerder zich inderdaad op contractuele basis kan richten ten aanzien van zijn contractspartner met wie hij een raamovereenkomst voor taks shelter investeringen sloot om zo zijn eventuele schade ingevolge weigering van de belastingvrijstelling, te recupereren van de erkende productievennootschap/tussenpersoon. Om beroep te kunnen doen op een mogelijke contractuele aansprakelijkheid van de productievennootschap/tussenpersoon moeten wel degelijk in de raamovereenkomst bindende engagementen door de productievennootschap/tussenpersoon ten aanzien van de investeerder zijn opgenomen teneinde de voorziene belastingvrijstelling te garanderen.

We zien in de praktijk dat deze raamovereenkomsten wel eens kunnen verschillen van inhoud en clausules. Het is van het grootste belang voor de investeerder in het huidige klimaat van streng toezicht van de Fiscus om de adequate overeenkomsten en clausules met zijn contractant productievennootschap/tussenpersoon te sluiten.

Bron: Schuermans Advocaten

» Bekijk alle artikels: Verzekeringen & Aansprakelijkheid

Vacatures