Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Wordt WAM omnium-verzekering? Ook voertuigschade komt nu in aanmerking voor vergoeding bij ongekende aansprakelijkheid (Charlier Advocaten)

logo charlier advocaten

Wanneer geen aansprakelijkheid kan worden vastgesteld bij een verkeersongeval waarbij twee of meer motorrijtuigen betrokken zijn, wordt de schadevergoeding van de benadeelde personen verdeeld in gelijke delen onder de betrokken WAM-verzekeraars, met uitzondering van degene die kunnen aantonen dat hun verzekerde met zekerheid geen aansprakelijkheid draagt.

Artikel 19bis-11 § 2 WAM vormt, naar analogie met artikel 29bis WAM, een autonome vergoedingsverplichting die rust op de WAM-verzekeraar, maar los staat van het aansprakelijkheidsrecht.

Discussie bestond over de verhouding met artikel 3 WAM en artikel 8 Modelpolis, dat toelaat aan de WAM-verzekeraar om vergoeding van schade aan het verzekerd voertuig uit te sluiten.

Kan de WAM-verzekeraar verplicht worden om toch de voertuigschade te vergoeden op grond van artikel 19bis-11 § 2 WAM terwijl dit in het kader van de aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten is?

Het antwoord is ja.

Bij arrest van 22 juni 2017 heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat, in die zin geïnterpreteerd dat het de WAM-verzekeraar toelaat de vergoeding aan het voertuig van zijn eigen verzekerde te weigeren in het kader van artikel 19bis-11 § 2 WAM, artikel 3 WAM het gelijkheidsbeginsel schendt.

Met andere woorden kan de WAM-verzekeraar niet meer weigeren om ook de schade aan het verzekerd voertuig te vergoeden bij ongekende aansprakelijkheid. De vergoedingsplicht in hoofde van de WAM-verzekeraar vloeit immers voort uit de wettelijke autonome vergoedingsregeling en niet uit de aansprakelijkheidsverzekering.

Let op, voor verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan vanaf 22 juni 2017 stelt deze discussie zich in geen geval meer. De wetgever heeft immers artikel 19bis-11 § 2 WAM opgeheven en vervangen door artikel 29ter WAM. Hierin heeft de wetgever (onder meer) uitdrukkelijk bepaalt dat voertuigschade voor vergoeding in aanmerking komt, althans op voorwaarde dat het voertuig klaarblijkelijk het ongeval niet heeft veroorzaakt.

Sigrid Heirbrant

logo charlier advocaten