Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Actueel is een verzekering opzeggen een hele klus. Wie wil opzeggen, moet dit in principe doen per aangetekende brief gericht aan de verzekeraar, en dit drie maanden voor het aflopen van het contract. In het geval een opzeg niet correct of tijdig gebeurt, dan zit je vast aan een stilzwijgende verlenging van het contract met een bijkomend jaar.

De Ombudsman Verzekeringen heeft in een 2022 een recordaantal klachten behandeld over verzekeringsdossiers, en een van de pijnpunten blijken moeilijkheden rond het opzeggen van verzekeringscontracten. De huidige regeling is niet alleen lastig, maar fnuikt ook de concurrentie omdat de verzekeringsnemer niet snel bereid is te veranderen van verzekeraar, wat dan weer zorgt voor hogere prijzen.

Aan dit probleem wil een recent wetsvoorstel een oplossing bieden door een verzekering op elk moment en digitaal zonder kosten opzegbaar te maken. Voor verzekeringen die in hun eerste lopende jaar zitten, blijft er uitzonderlijk wel een opzegtermijn van twee maanden. Deze nieuwe regeling zou ervoor moeten zorgen dat de verzekeringspremies dalen, en dat (kandidaat-)verzekeringnemers sneller zouden kunnen inspelen op prijs- en kwaliteitsverschillen.

Dit wetsvoorstel komt zeker niet ongelegen, nu de koopkracht van vele Belgen onder druk staat. Een soortgelijke regeling is er trouwens ook al in Duitsland, Nederland, en Frankrijk. Onmiddellijk zal een nieuwe regeling echter nog niet in werking treden. Het wetsvoorstel werd al goedgekeurd in de Kamercommissie Economie, maar moet ook nog finaal door het federaal parlement worden aangenomen. Wij volgen dit uiteraard op.

Bron: Crivits & Persyn