Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

Mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags (DLA Piper)

Webinar op donderdag 16 november 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Verzekeringscontract opzeggen wordt eenvoudiger (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Actueel is een verzekering opzeggen een hele klus. Wie wil opzeggen, moet dit in principe doen per aangetekende brief gericht aan de verzekeraar, en dit drie maanden voor het aflopen van het contract. In het geval een opzeg niet correct of tijdig gebeurt, dan zit je vast aan een stilzwijgende verlenging van het contract met een bijkomend jaar.

De Ombudsman Verzekeringen heeft in een 2022 een recordaantal klachten behandeld over verzekeringsdossiers, en een van de pijnpunten blijken moeilijkheden rond het opzeggen van verzekeringscontracten. De huidige regeling is niet alleen lastig, maar fnuikt ook de concurrentie omdat de verzekeringsnemer niet snel bereid is te veranderen van verzekeraar, wat dan weer zorgt voor hogere prijzen.

Aan dit probleem wil een recent wetsvoorstel een oplossing bieden door een verzekering op elk moment en digitaal zonder kosten opzegbaar te maken. Voor verzekeringen die in hun eerste lopende jaar zitten, blijft er uitzonderlijk wel een opzegtermijn van twee maanden. Deze nieuwe regeling zou ervoor moeten zorgen dat de verzekeringspremies dalen, en dat (kandidaat-)verzekeringnemers sneller zouden kunnen inspelen op prijs- en kwaliteitsverschillen.

Dit wetsvoorstel komt zeker niet ongelegen, nu de koopkracht van vele Belgen onder druk staat. Een soortgelijke regeling is er trouwens ook al in Duitsland, Nederland, en Frankrijk. Onmiddellijk zal een nieuwe regeling echter nog niet in werking treden. Het wetsvoorstel werd al goedgekeurd in de Kamercommissie Economie, maar moet ook nog finaal door het federaal parlement worden aangenomen. Wij volgen dit uiteraard op.

Bron: Crivits & Persyn