Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

De uitbreiding van de fiscale
aanslag- en onderzoekstermijnen

Webinar op 26 januari 2023

Uitsluiting zware fout door verzekeraar: niet elke clausule is geldig. Cassatie 17 september 2020 (Lydian)

Auteur: Sandra Lodewijckx (Lydian)

Een verzekeraar kan de zware fout uitsluiten van dekking indien de zware fout op uitdrukkelijke en beperkende wijze in de verzekeringsovereenkomst is omschreven (art. 62 Verzekeringswet).

De aansprakelijkheidsverzekering van een aannemer bevatte de volgende uitsluitingsclausule inzake zware fout:

“Niet gedekt zijn: schade veroorzaakt door uw ernstige fout, d.w.z. :

    • de aanvaarding en uitvoering van werkzaamheden, terwijl u zich ervan bewust had moeten zijn dat u niet beschikte over de noodzakelijke bekwaamheid, technische kennis, menselijke of materiële middelen om de aangegane verbintenissen uit te voeren;
    • ernstige inbreuken op de veiligheidsvoorschriften of op de wetten, verordeningen of gebruiken die eigen zijn aan uw activiteiten, terwijl u had moeten weten dat schade bijna onvermijdelijk het gevolg zou zijn.”

Het Hof van Beroep van Luik had geoordeeld dat de verzekeraar op basis van deze clausule de dekking kon weigeren.

Het Hof van Cassatie heeft echter in haar arrest van 17 september 2020 geoordeeld dat deze clausule geen geldige clausule is en artikel 62 Verzekeringswet schendt.

Lees hier het Cassatie-arrest van 17 september 2020