Contracten anno 2023:
een praktijkgerichte blik
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 8 december 2022

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 3 maart 2023

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Too little, too late – Of hoe de anticipatieve opschorting of anticipatieve verbreking van de overeenkomst dé oplossing kan zijn (Paqt Advocaten)

Auteur: Paqt Advocaten

Overeenkomsten zijn er om na te komen. Of zo zou het toch moeten zijn. In een eerdere bijdrage zetten we reeds uiteen wat u kan doen indien uw contractspartij haar afspraken niet nakomt : u kan de overeenkomst opschorten of soms zelfs ontbinden. Hiervoor moet er echter steeds sprake zijn van een reeds bestaande wanprestatie, waardoor we pas na de feiten kunnen reageren.

Soms zien we echter al van mijlenver de problemen aankomen, en zouden we wat vroeger willen ingrijpen. Goed nieuws: onder het nieuwe Burgerlijk Wetboek (en vanaf 01.01.2023) zal dit kunnen. Alvast een voorproefje!

ANTICIPATIEVE OPSCHORTING – HET SCHILD

De opschorting van je eigen verbintenissen bij wanprestatie van de andere partij kennen we allemaal, en voelt ook heel logisch. Zo zal je bijvoorbeeld de betaling van de factuur voor het installeren van een rolluik kunnen inhouden indien de rolluik na plaatsing niet werkt, tot het probleem is opgelost.

Maar wat doen we wanneer er nog geen sprake is van een wanprestatie, maar het toch zo goed als zeker is dat de contractspartij niet in staat gaat zijn om haar verbintenissen na te komen?

Bijvoorbeeld:

Je bestelt 200 in hoogte verstelbare bureaus bij de Bureaushop, te leveren op 15.11.2022. Je moet hiervoor een maand voor de leverdatum, op 15.10.2022, een voorschot betalen van 50.000,00 euro. Een week voor de vervaldag van het voorschot lees je in de krant dat er bij de Bureaushop grote leveringsproblemen zijn, waardoor bestellingen een vertraging hebben tot 8 maanden.

Onder het nieuwe recht is het mogelijk ook in deze situatie je schild te heffen en je eigen verbintenis, het betalen van een voorschot, al op te schorten “wanneer het duidelijk is dat de schuldenaar zijn verbintenis niet zal hebben nagekomen voor het einde van de uitvoeringstermijn en dat de gevolgen hiervan voldoende ernstig zijn.” (artikel 5.239 nieuw BW).

Je moet dan wel aan de Bureaushop schriftelijk laten weten dat je de betaling opschort en waarom, en dat je haar in gebreke stelt om te zorgen dat haar deel van de overeenkomst zo snel mogelijk in orde komt.

Indien de schuldenaar voldoende waarborgen biedt voor de uitvoering moet je de opschorting stopzetten en wel verder je verbintenissen uitvoeren.

ANTICIPATIEVE VERBREKING – HET ZWAARD

Bij een (verwachte) ernstige wanprestatie is het (onder bepaalde voorwaarden) mogelijk om je zwaard te trekken en de overeenkomst te verbreken. Dit gaat dus nog een stap verder dan het vorige.

Bijvoorbeeld:

Je bent de eigenaar van een café en je engageert een plaatselijke artiest om elke vrijdag en zaterdag livemuziek te brengen vanaf vrijdag 28.10.2022. Op 21.10.2022 verneem je dat deze artiest dezelfde overeenkomst heeft afgesloten met een naburige café-eigenaar.

Naar huidig recht mag je pas effectief de overeenkomst verbreken indien de tegenpartij de overeengekomen prestaties niet heeft geleverd bij het verstrijken van de uitvoeringstermijn, en dus niet komt opdagen op 28.10.2022.

Onder het nieuwe recht is het ook mogelijk om in deze situatie nog voor de wanprestatie in te grijpen :

In uitzonderlijke omstandigheden kan het contract ook worden ontbonden wanneer het duidelijk is dat de schuldenaar, na te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering van zijn verbintenissen, zijn verbintenissen niet tijdig zal nakomen en dat de gevolgen van die niet-nakoming voldoende ernstig zijn voor de schuldeiser.” (artikel 5.90 nieuw BW)

Hiervoor is dus wel vereist dat je de schuldenaar aanmaant om zijn verbintenissen uit te voeren, of minstens voldoende waarborgen te bieden voor de goede uitvoering hiervan. Indien hij hier niet aan tegemoet kan komen, dan kan je de overeenkomst verbreken en een andere artiest zoeken.

Voor meer voorbeelden: klik hier

Bron: Paqt Advocaten