Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022

Webinar on demand

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

Webinar op 16 juni 2022

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Webinar op 16 juni 2022

Voordeelpakket
‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’

7 Webinars on demand

Resultaats- of middelenverbintenis – Rechtbank van koophandel Antwerpen 4 juli 2016

Tax-shelter. Ziekte van een bestuurder van een rechtspersoon. Materiële bevoegdheid rechtbank. Resultaats- of middelenverbintenis. Overmacht.
De rechtbank beschouwt het tijdig indienen van een aanvraag aan de FOD Financiën in het kader van het Tas-Shelter systeem als een resultaatsverbintenis en verwerpt het beroep van de verwerende partij op overmacht. De contractuele wanprestatie die erin bestaat niet tijdig een fiscaal attest in het kader van het tax-sheltersysteem te hebben aangevraagd behoort niet tot de bevoegdheid van de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg maar valt onder de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.

Lees hier het volledige vonnis