Summer Deal
‘Verzekeringen en aansprakelijkheid’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Financieel recht’

5 webinars on demand

Summer Deal
‘Successie en vermogen’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Resultaats- of middelenverbintenis – Rechtbank van koophandel Antwerpen 4 juli 2016

Tax-shelter. Ziekte van een bestuurder van een rechtspersoon. Materiële bevoegdheid rechtbank. Resultaats- of middelenverbintenis. Overmacht.
De rechtbank beschouwt het tijdig indienen van een aanvraag aan de FOD Financiën in het kader van het Tas-Shelter systeem als een resultaatsverbintenis en verwerpt het beroep van de verwerende partij op overmacht. De contractuele wanprestatie die erin bestaat niet tijdig een fiscaal attest in het kader van het tax-sheltersysteem te hebben aangevraagd behoort niet tot de bevoegdheid van de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg maar valt onder de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.

Lees hier het volledige vonnis