Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

Resultaats- of middelenverbintenis – Rechtbank van koophandel Antwerpen 4 juli 2016

Tax-shelter. Ziekte van een bestuurder van een rechtspersoon. Materiële bevoegdheid rechtbank. Resultaats- of middelenverbintenis. Overmacht.
De rechtbank beschouwt het tijdig indienen van een aanvraag aan de FOD Financiën in het kader van het Tas-Shelter systeem als een resultaatsverbintenis en verwerpt het beroep van de verwerende partij op overmacht. De contractuele wanprestatie die erin bestaat niet tijdig een fiscaal attest in het kader van het tax-sheltersysteem te hebben aangevraagd behoort niet tot de bevoegdheid van de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg maar valt onder de algemene bevoegdheid van de rechtbank van koophandel.

Lees hier het volledige vonnis