Valse contracten? Kanttekeningen inzake contracten en simulatie in fiscalibus

Webinar op 25 mei 2023

Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw:
contractuele en vennootschapsrechtelijke
tips en valkuilen

Webinar op 12 mei 2023

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Aandeelhouders-overeenkomsten : een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

Webinar on demand

De rechtstreekse vordering en aansprakelijkheids-verzekeringen

Webinar on demand

Restitutie na nietigverklaring of ontbinding van contracten onder Boek 5 BW (UGent)

Auteur: Joke Baeck (Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent)

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de restitutie na nietigverklaring of ontbinding van een contract in het nieuwe Boek 5 BW is geregeld. In het eerste deel van deze bijdrage gaat aandacht naar het principe van de terugwerkende kracht van de nietigverklaring en de ontbinding van contracten en naar de (nieuwe) uitzonderingen op dit principe. Het tweede deel van deze bijdrage bevat een gedetailleerde analyse van de nieuwe wettelijke restitutieregeling die voortaan op de restitutie na vernietiging of ontbinding van een contract van toepassing is.

Lees hier de bijdrage