Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Restitutie na nietigverklaring of ontbinding van contracten onder Boek 5 BW (UGent)

Auteur: Joke Baeck (Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent)

In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de restitutie na nietigverklaring of ontbinding van een contract in het nieuwe Boek 5 BW is geregeld. In het eerste deel van deze bijdrage gaat aandacht naar het principe van de terugwerkende kracht van de nietigverklaring en de ontbinding van contracten en naar de (nieuwe) uitzonderingen op dit principe. Het tweede deel van deze bijdrage bevat een gedetailleerde analyse van de nieuwe wettelijke restitutieregeling die voortaan op de restitutie na vernietiging of ontbinding van een contract van toepassing is.

Lees hier de bijdrage

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen