Drafting agreements in English: mastering the consequences

Webinar op 11 mei 2023

Auteursrechten:
het nieuwe fiscaal regime
vanaf 1 januari 2023

Webinar op 26 januari 2023

Schenkingen:
een analyse na 2022

Webinar op 7 maart 2023

Het verbintenissenrecht
anno 2023:
12 actuele kernvragen
(Incl. handboek)

Webinar op 7 februari 2023

Appartementsrecht :
een update in het licht van recente evoluties
(Incl. ‘Handboek Goederenrecht’)

Webinar op 10 februari 2023

De Alle Bouwplaats Risico’s Verzekering (ABR)

Webinar op 9 mei 2023

Pandrecht (Mattijs, Voet & Co)

Auteur: Joris Mattijs (Mattijs, Voet & Co)  

Publicatiedatum: 08/09/2020

Het is u vanzelfsprekend bekend dat het recht van pand een zakelijk zekerheidsrecht is waarmee een roerende zaak of een vordering (onderpand) bezwaard kan worden.

Het pandrecht wordt gevestigd om bij voorrang een geldsom te krijgen voor geleverde diensten of goederen in met name faillissementssituaties.

Om begripsverwarring te voorkomen: diegene die het recht vestigt is een pandgever, diegene die het recht verkrijgt is de pandhouder.

Meestal wordt een pandrecht bedongen bij het verstrekken van een lening of de verkoop van een grote partij goederen die niet direct bij verkoop betaald worden (in dat geval zijn de verkochte goederen vaak het onderpand).

Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen de oude pand-situatie (nu technisch “vuistpand” genoemd, waarbij de verpande goederen werden overgedragen aan de pandhouder) en de recente situatie waarbij het verpande goed in het bezit blijft van de pandgever.

Recente wetgeving heeft voornamelijk twee belangrijke innovaties gerealiseerd:

  • Er is nu een registratie van de pandrechten middels een geïnformatiseerd systeem dat voor eenieder toegankelijk is ter verificatie;
  • Het is nu ook mogelijk dat het pand op een handelszaak door een particulier wordt gevestigd;
  • Ook pand op aandelen en pand op schuldvorderingen blijven mogelijk.

Dit alles met een zeer beperkte kostprijs, onderhands, relatief eenvoudig en accuraat en snel.

Onder andere voor leveranciers van uitrustingsgoederen in de bouwsector is het belangrijk dat het pandrecht ook kan gevestigd worden op goederen die roerend zijn uit hun aard, maar onroerend geworden zijn door bestemming (bijvoorbeeld een keuken die geplaatst is, bijvoorbeeld een badkamer die geplaatst is, bijvoorbeeld bouwmaterialen die zijn aangewend in een gebouw).

Het hernieuwde pandrecht is dan ook een nuttig instrument wanneer u als handelaar hetzij belangrijke goederen overdraagt zonder dat deze onmiddellijk worden betaald, hetzij wanneer er schuldvorderingen zijn waarop uw debiteur betalingsuitstel vordert en u zelf zekerheden wil verschaffen.

Lees hier het originele artikel