Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024

Ontbinding pachtovereenkomst: moet de wanprestatie van de pachter schade veroorzaakt hebben voor de verpachter? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen. De wijzigingen voor pachter én verpachter toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen’.

Webinar door mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law en mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law, zoals steeds opgenomen in een professionele studio.

Op 5 december 2023 live (12.30-14.30 uur), nadien on demand aangeboden.

***

Op 9 juni 2023 oordeelde het Hof van Cassatie dat door een pachtovereenkomst te ontbinden, zonder vast te stellen dat de wanprestatie van de pachter schade heeft veroorzaakt voor de verpachter, de appelrechter artikel 29 Pachtwet schendt.

Uit het gebruik van de bewoordingen “daardoor schade ontstaat voor de verpachter” en “naargelang van de omstandigheden”, alsook uit de verplichting voor de pachter om die schade te vergoeden “in geval van ontbinding door (zijn) schuld”, moet worden afgeleid dat, enerzijds, de wetgever gewild heeft dat de rechter beoordeelt of de wanprestatie van de pachter ernstig genoeg is om de ontbinding uit te spreken en, anderzijds, dat de ernst van de wanprestatie beoordeeld moet worden in het licht van het bestaan, voor de verpachter, van een schade ten gevolge van die wanprestatie.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 9 juni 2023

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen