Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Ontbinding pachtovereenkomst: moet de wanprestatie van de pachter schade veroorzaakt hebben voor de verpachter? (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen. De wijzigingen voor pachter én verpachter toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen’.

Webinar door mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law en mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law, zoals steeds opgenomen in een professionele studio.

Op 5 december 2023 live (12.30-14.30 uur), nadien on demand aangeboden.

***

Op 9 juni 2023 oordeelde het Hof van Cassatie dat door een pachtovereenkomst te ontbinden, zonder vast te stellen dat de wanprestatie van de pachter schade heeft veroorzaakt voor de verpachter, de appelrechter artikel 29 Pachtwet schendt.

Uit het gebruik van de bewoordingen “daardoor schade ontstaat voor de verpachter” en “naargelang van de omstandigheden”, alsook uit de verplichting voor de pachter om die schade te vergoeden “in geval van ontbinding door (zijn) schuld”, moet worden afgeleid dat, enerzijds, de wetgever gewild heeft dat de rechter beoordeelt of de wanprestatie van de pachter ernstig genoeg is om de ontbinding uit te spreken en, anderzijds, dat de ernst van de wanprestatie beoordeeld moet worden in het licht van het bestaan, voor de verpachter, van een schade ten gevolge van die wanprestatie.

Lees hier het arrest van het Hof van Cassatie van 9 juni 2023

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen