De webshop juridisch doorgelicht

Webinar op 6 oktober 2022

Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Handelsagentuur-overeenkomsten : een overzicht na de wet van 16 februari 2022

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

Nog eens over uw algemene voorwaarden (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

Het is een goed idee om in de bedankingsmail na aanvaarding van uw offerte een extra alinea toe te voegen. Daarin herhaalt u dat enkel uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst en dat de klant op korte termijn en alleszins voor levering/uitvoering, contact moet opnemen mocht hij daar niet mee akkoord gaan.

In B2B-relaties worden offertes immers vaak aanvaard met een standaardverwijzing naar de algemene voorwaarden van de klant. Offerte en aanvaarding verwijzen dan naar verschillende voorwaarden met alle juridische discussies vandien.

Deze patstelling is wettelijk geregeld als volgt:

Verwijzen aanbod en aanvaarding naar verschillende algemene voorwaarden, dan komt het contract niettemin tot stand. Beide algemene voorwaarden maken deel uit van het contract, met uitzondering van de onverenigbare bedingen. In afwijking van het derde lid komt het contract niet tot stand indien een partij vooraf of zonder onnodige vertraging na de ontvangst van de aanvaarding uitdrukkelijk, en niet door middel van algemene voorwaarden, aangeeft dat zij niet wil gebonden zijn door een dergelijk contract.
(Art. 5.23 al. 3 en 4 N.B.W. (België))

Reageert de klant dus niet meer op voornoemde bedankingsmail, dan kan u ingeval van discussie verdedigen dat hij alsnog stilzwijgend aanvaard heeft dat uitsluitend uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst met uitsluiting van de zijne.

Bron: Merckx Advocaten