Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Kan het Belgisch hypothecair systeem in een blockchainstructuur worden gegoten? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/02/2019

Op het lunchseminarie ‘Bockchain & Real Estate’ van het Belgisch onafhankelijk advocatenkantoor Lydian (Best Belgian Law Firm 2018, Trends), stelde zich uiteraard de vraag in welke mate blockchaintechnologie bij vastgoedtransacties een eventuele aanvulling of vervanging zou kunnen bieden.

De realiteit is uiteraard dat de notaris en hypotheekbewaarder werden geconcipieerd in 1803, zodat de vraag zich stelt of er hun toegevoegde waarde ook in de 21e eeuw nog kunnen bewijzen of kan een en ander worden geautomatiseerd? In welke mate kunnen vastgoedtransacties (verder) gedigitaliseerd worden, zowel aan ‘output’ als ‘input’ zijde? Kan blockchain een garantie zijn voor de snelheid en juistheid van juridische informatie?

Waarom het Belgisch hypothecair systeem en blockchain op heden onverenigbaar zijn.

1. De lacunaire aard van het Belgisch hypotheekregister

Enkel de overgang van onroerende zakelijke rechten wordt gepubliceerd (art. 1 Hyp.W.), rechtsfeiten (overgang door overlijden, onroerende verkrijgende verjaring,…) niet.

Dus stelt er zich alvast een probleem omdat dit tot gevolg heeft dat de titularis van een onroerend zakelijk recht in sommige gevallen niet over de juiste ‘private key’ beschikt om het goed over te dragen via blockchain.

2. De negatieve aard van het Belgisch hypotheekregister

De informatie in het Belgisch hypotheekregister kan men niet zomaar voor ‘juist’ aannemen en indien men dat toch doet, wordt men niet beschermd. Dit is dus problematisch voor een blockchainregister, dat net de juistheid van de gepubliceerde informatie wil garanderen en dat in principe onveranderlijk is.

Mogelijke technische oplossingen kunnen de omvorming naar een positief register zijn, maar hoe zit het dan met de correspondentie met het materieel recht?

Een en ander zou kunnen worden opgelost door het invoegen van een centrale autoriteit die het hypothecaire blockchain register kan aanpassen waar nodig, maar dat druist fundamenteel in tegen het idee van blockchain, met name ‘cutting out the middle men’.

Lees hier meer bijdragen over ‘blockchain