Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het aanwascontract doorgelicht
aan de hand van 10 praktijkgerichte vragen

Prof.  Jos Ruysseveldt

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Het wetsvoorstel voor Boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” onder de duurzaamheidsloep (Law Back on Track)

Auteur: Ludo Cornelis (Law Back on Track)

Recent werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW “Buitencontractuele aansprakelijkheid” neergelegd in de Kamer.

Dit wetsvoorstel beoogt het Belgisch aansprakelijkheidsrecht, dat vooral door de rechtspraak werd ontwikkeld, te verankeren in de wet. Er wordt voorgesteld de bestaande 6 artikelen van het BW te vervangen door 57 artikelen.

De bedoeling is om het aansprakelijkheidsrecht te moderniseren in het licht van de noden van onze samenleving vandaag.

Daarbij worden, volgens de toelichting, de volgende krachtlijnen gevolgd:

  • er wordt een duidelijkere en meer leesbare structuur voorgesteld van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Deze is opgebouwd rond de essentiële bestanddelen ervan (de verhouding tot andere aansprakelijkheidsregels, de tot aansprakelijkheid leidende feiten, het oorzakelijk verband, de schade en de schadeloosstelling);
  • er wordt een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak bevestigen, wat verbeteringen en herschikkingen niet uitsluit;
  • er worden een aantal echte vernieuwingen ingevoerd op een aantal gebieden waar de rechtspraak onzeker of tegenstrijdig is.

Vraag is of het voorgestelde nieuwe aansprakelijkheidsrecht in staat is om de diverse maatschappelijke ontregelingen waarmee onze samenleving te kampen heeft, in te dijken en aldus kan bijdragen tot een meer duurzame samenleving.

In deze reeks worden een aantal opinies gebundeld waarin het wetsvoorstel vanuit dit perspectief onder de loep wordt genomen.

Bron: Law Back on Track

Webinar

Webinar ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat brengt het nieuwe boek 6?

Docenten: prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe.

Live op dinsdag 24 oktober 2023 – Nadien on demand aangeboden