Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Het wetsvoorstel voor Boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” onder de duurzaamheidsloep (Law Back on Track)

Auteur: Ludo Cornelis (Law Back on Track)

Recent werd het wetsvoorstel voor Boek 6 NBW “Buitencontractuele aansprakelijkheid” neergelegd in de Kamer.

Dit wetsvoorstel beoogt het Belgisch aansprakelijkheidsrecht, dat vooral door de rechtspraak werd ontwikkeld, te verankeren in de wet. Er wordt voorgesteld de bestaande 6 artikelen van het BW te vervangen door 57 artikelen.

De bedoeling is om het aansprakelijkheidsrecht te moderniseren in het licht van de noden van onze samenleving vandaag.

Daarbij worden, volgens de toelichting, de volgende krachtlijnen gevolgd:

  • er wordt een duidelijkere en meer leesbare structuur voorgesteld van het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Deze is opgebouwd rond de essentiële bestanddelen ervan (de verhouding tot andere aansprakelijkheidsregels, de tot aansprakelijkheid leidende feiten, het oorzakelijk verband, de schade en de schadeloosstelling);
  • er wordt een aantal ontwikkelingen in de rechtspraak bevestigen, wat verbeteringen en herschikkingen niet uitsluit;
  • er worden een aantal echte vernieuwingen ingevoerd op een aantal gebieden waar de rechtspraak onzeker of tegenstrijdig is.

Vraag is of het voorgestelde nieuwe aansprakelijkheidsrecht in staat is om de diverse maatschappelijke ontregelingen waarmee onze samenleving te kampen heeft, in te dijken en aldus kan bijdragen tot een meer duurzame samenleving.

In deze reeks worden een aantal opinies gebundeld waarin het wetsvoorstel vanuit dit perspectief onder de loep wordt genomen.

Bron: Law Back on Track

Webinar

Webinar ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat brengt het nieuwe boek 6?

Docenten: prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe.

Live op dinsdag 24 oktober 2023 – Nadien on demand aangeboden