Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022

Webinar on demand

Het recht op vergeten worden vergroot (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (KULeuven / UGent)

Publicatiedatum: 04/03/2021

Het recht op vergeten worden bestaat een jaar.  

Dat recht zorgt ervoor dat bij onderschrijving van een schuldsaldoverzekering de verzekeraar geen rekening meer mag houden met kanker en bepaalde chronische ziekten in de acceptatie en tarificatie van een overlijdensverzekering gekoppeld aan een hypotheek of beroepskrediet.  In beginsel geldt een wachtperiode van 10  jaar. 

Is die periode verstreken zonder hervalling, dan moet de kandidaat verzekerde nog steeds de aandoening meedelen, maar houdt de verzekeraar er geen rekening meer mee. Die periode kan korter zijn voor bepaalde aandoeningen. 

Dit concept hebben de verzekeraars nu ten dele doorgetrokken naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Want ook bij die verzekeringsovereenkomst is een medische acceptatie vereist. Kanker die genezen is vereiste bij die polis meestal nog een bijpremie of leverde zelfs een weigering op.  

Dat probleem valt nu weg wanneer die kanker gedurende ten minste 10 jaar genezen is en niet meer behandeld wordt. Met preventieve hormoonbehandeling wordt geen rekening gehouden. 

Deze regeling geldt voor alle kankers. De uitzonderingen die gelden voor de schuldsaldoverzekering zijn niet van toepassing. 

De nieuwe regeling gaat in op 1 februari 2022 en geldt voor nieuwe polissen én verhogingen van lopende verzekeringsovereenkomsten.  Alleen voor beroepsgebonden gewaarborgd inkomen is er een uitzondering maar daar kunnen we hier niet op ingaan.