De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Het recht op vergeten worden vergroot (Prof. Gerrit Van Daele)

Auteur: Prof. Gerrit Van Daele (KULeuven / UGent)

Publicatiedatum: 04/03/2021

Het recht op vergeten worden bestaat een jaar.  

Dat recht zorgt ervoor dat bij onderschrijving van een schuldsaldoverzekering de verzekeraar geen rekening meer mag houden met kanker en bepaalde chronische ziekten in de acceptatie en tarificatie van een overlijdensverzekering gekoppeld aan een hypotheek of beroepskrediet.  In beginsel geldt een wachtperiode van 10  jaar. 

Is die periode verstreken zonder hervalling, dan moet de kandidaat verzekerde nog steeds de aandoening meedelen, maar houdt de verzekeraar er geen rekening meer mee. Die periode kan korter zijn voor bepaalde aandoeningen. 

Dit concept hebben de verzekeraars nu ten dele doorgetrokken naar de verzekering gewaarborgd inkomen. Want ook bij die verzekeringsovereenkomst is een medische acceptatie vereist. Kanker die genezen is vereiste bij die polis meestal nog een bijpremie of leverde zelfs een weigering op.  

Dat probleem valt nu weg wanneer die kanker gedurende ten minste 10 jaar genezen is en niet meer behandeld wordt. Met preventieve hormoonbehandeling wordt geen rekening gehouden. 

Deze regeling geldt voor alle kankers. De uitzonderingen die gelden voor de schuldsaldoverzekering zijn niet van toepassing. 

De nieuwe regeling gaat in op 1 februari 2022 en geldt voor nieuwe polissen én verhogingen van lopende verzekeringsovereenkomsten.  Alleen voor beroepsgebonden gewaarborgd inkomen is er een uitzondering maar daar kunnen we hier niet op ingaan.