Handelspraktijken en consumentenbescherming:
recente topics onder de loep

Dr. Stijn Claeys en mr. Arne Baert (Racine)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Een forumkeuzebeding en een hyperlink in de algemene voorwaarden. Cassatie 30 maart 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Wat waren de feiten?

De discussie tussen een Belgische en een Zwitserse onderneming ging over de vraag of een forumkeuzebeding geldig is als het is opgenomen in de algemene voorwaarden waarnaar in de schriftelijk gesloten overeenkomst wordt verwezen door vermelding van de hyperlink naar een website waar van deze algemene voorwaarden, vóór de ondertekening van die overeenkomst, kennis kan worden genomen en waar deze kunnen worden gedownload en afgedrukt, zonder dat de partij aan wie deze clausule wordt tegengeworpen, is uitgenodigd om de algemene voorwaarden te aanvaarden door het aanvinken van een vakje op die website.

Op 20 mei 2021 werd door het Hof van Cassatie (er werd Cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 12 februari 2020) een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie.

Wat was de mening van het Hof van Justitie op 24 november 2022?

Dergelijk forumkeuzebeding is rechtsgeldig gesloten volgens het Hof van Justitie.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie

Wat is de conclusie van het Hof van Cassatie op 30 maart 2023?

Gezien het arrest van het Hof van Justitie is ook het Hof van Cassatie van oordeel dat het forumbeding geldig is.

Lees hier het Cassatie-arrest

Webinar on demand

Tijdens de webinar ‘Algemene voorwaarden anno 2023: 20 problematische standaardclausules’, opgenomen in een professionele studio, bespreken mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys eerst kort waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten. In het tweede deel isl de opleiding zeer specifiek opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen.

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen, Handel & Consument