Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023


De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023

Een forumkeuzebeding en een hyperlink in de algemene voorwaarden. Cassatie 30 maart 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Wat waren de feiten?

De discussie tussen een Belgische en een Zwitserse onderneming ging over de vraag of een forumkeuzebeding geldig is als het is opgenomen in de algemene voorwaarden waarnaar in de schriftelijk gesloten overeenkomst wordt verwezen door vermelding van de hyperlink naar een website waar van deze algemene voorwaarden, vóór de ondertekening van die overeenkomst, kennis kan worden genomen en waar deze kunnen worden gedownload en afgedrukt, zonder dat de partij aan wie deze clausule wordt tegengeworpen, is uitgenodigd om de algemene voorwaarden te aanvaarden door het aanvinken van een vakje op die website.

Op 20 mei 2021 werd door het Hof van Cassatie (er werd Cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 12 februari 2020) een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie.

Wat was de mening van het Hof van Justitie op 24 november 2022?

Dergelijk forumkeuzebeding is rechtsgeldig gesloten volgens het Hof van Justitie.

Lees hier het arrest van het Hof van Justitie

Wat is de conclusie van het Hof van Cassatie op 30 maart 2023?

Gezien het arrest van het Hof van Justitie is ook het Hof van Cassatie van oordeel dat het forumbeding geldig is.

Lees hier het Cassatie-arrest

Webinar on demand

Tijdens de webinar ‘Algemene voorwaarden anno 2023: 20 problematische standaardclausules’, opgenomen in een professionele studio, bespreken mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys eerst kort waarom algemene voorwaarden momenteel een hot-topic zijn. Zo wordt er verwezen naar de draagwijdte van algemene voorwaarden in het nieuwe verbintenissenrecht, waarbij onder meer wordt gekeken naar het concept battle of forms met praktijkgerichte toepassingen hierop en hoe algemene voorwaarden het best toepasbaar worden gemaakt op overeenkomsten. In het tweede deel isl de opleiding zeer specifiek opgebouwd aan de hand van een aantal in de dagelijkse praktijk toegepaste reële standaardclausules die in algemene voorwaarden voorkomen.

» Bekijk alle artikels: Verbintenissen & Goederen, Handel & Consument