Handelshuur:
overzicht van relevante rechtspraak

Webinar op 18 november 2022

Het nieuwe verbintenissenrecht:
de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Webinar op 20 oktober 2022

Beëindiging van contracten
en sancties wegens wanprestaties

Webinar on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Beleggings- en verzekeringsproducten anno 2022

Webinar on demand

Duaal pensioensparen is een feit in 2018 – wet van 26 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/03/2018

Het duaal pensioensparen wordt in 2018 een realiteit na de publicatie in het Staatsblad van 30 maart 2018 (wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, art.59 e.v.).

LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info.

Het huidig gekende stelsel van pensioensparen

Tot nu toe mocht een pensioenspaarder ieder jaar tot €960 storten in een pensioenspaarcontract, onder de vorm van ofwel een tak 21/23-pensioenspaarverzekering, ofwel een ‘bancaire’ pensioenspaarrekening. Deze pensioenspaarbijdragen geven recht op een belastingvermindering van 30 % (+ gemeentebelasting) tot en met het jaar waarin de pensioenspaarder 64 jaar wordt.

In principe wordt op de 60ste verjaardag een anticipatieve heffing van 8 % toegepast en pensioenspaartegoeden die verder opgebouwd worden na 60 jaar worden niet meer belast (dus een stimulans om te blijven storten tot en met het jaar waarin men 64 jaar wordt).

Wat verandert er in 2018?

Vanaf 2018 kan een pensioenspaarder er nu voor kiezen om af te stappen van het voormelde maximum van €960 en een bedrag tot €1.230 storten in het pensioenspaarcontract, maar met dien verstande dat in plaats van een belastingvermindering van 30 % er slechts een belastingvermindering van 25 % op de volledige storting wordt toegekend.

Daarom wordt dit nieuwe stelsel als ‘duaal pensioensparen’ omschreven, omdat men zal kunnen opteren voor het huidige gekende stelsel of voor het alternatieve stelsel dat nu wordt ingevoerd: een hogere pensioenspaarbijdrage, maar een lager belastingvoordeel van 25 % (i.p.v. 30 %).
De keuze voor het ‘gewoon’ pensioensparen of voor het ‘verhoogd’ pensioensparen  zal jaarlijks herzienbaar zijn.

Is dit verhoogd pensioensparen interessant?

Bij een storting van €1.230 geniet de pensioenspaarder van een belastingvermindering van €1.230 x 25 % = €307,50 (meer dan de belastingvermindering op een storting van €960, waar de belastingvermindering slechts €960 x 30 % = €288 is).
Maar opgelet: als de pensioenspaarder slechts €1.000 stort, geniet hij een belastingvermindering van slechts €250 (€1.000 x 25 %), wat zelfs minder is dan de belastingvermindering van €288 op een storting van €960.
Dus als men voor het verhoogd pensioensparen kiest, doet men er best aan ook meteen de maximumbijdrage van €1.230 te storten!

Jaarlijkse expliciete keuze

De pensioenspaarinstellingen mogen slechts pensioenspaarstortingen boven €960 innen, als de pensioenspaarder hierover zijn expliciet akkoord betuigt. Bij gebrek aan zo’n expliciet akkoord moet de pensioeninstelling zelfs het deel van de pensioenspaarbijdrage dat uitstijgt boven €960 kosteloos terugstorten.

Inwerkingtreding

Het verhoogd pensioensparen treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).