Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel (Hogan Lovells)

Webinar op vrijdag 8 november 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Duaal pensioensparen is een feit in 2018 – wet van 26 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/03/2018

Het duaal pensioensparen wordt in 2018 een realiteit na de publicatie in het Staatsblad van 30 maart 2018 (wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie, art.59 e.v.).

LegalNews.be vroeg aan dhr. Paul van Eesbeeck meer info.

Het huidig gekende stelsel van pensioensparen

Tot nu toe mocht een pensioenspaarder ieder jaar tot €960 storten in een pensioenspaarcontract, onder de vorm van ofwel een tak 21/23-pensioenspaarverzekering, ofwel een ‘bancaire’ pensioenspaarrekening. Deze pensioenspaarbijdragen geven recht op een belastingvermindering van 30 % (+ gemeentebelasting) tot en met het jaar waarin de pensioenspaarder 64 jaar wordt.

In principe wordt op de 60ste verjaardag een anticipatieve heffing van 8 % toegepast en pensioenspaartegoeden die verder opgebouwd worden na 60 jaar worden niet meer belast (dus een stimulans om te blijven storten tot en met het jaar waarin men 64 jaar wordt).

Wat verandert er in 2018?

Vanaf 2018 kan een pensioenspaarder er nu voor kiezen om af te stappen van het voormelde maximum van €960 en een bedrag tot €1.230 storten in het pensioenspaarcontract, maar met dien verstande dat in plaats van een belastingvermindering van 30 % er slechts een belastingvermindering van 25 % op de volledige storting wordt toegekend.

Daarom wordt dit nieuwe stelsel als ‘duaal pensioensparen’ omschreven, omdat men zal kunnen opteren voor het huidige gekende stelsel of voor het alternatieve stelsel dat nu wordt ingevoerd: een hogere pensioenspaarbijdrage, maar een lager belastingvoordeel van 25 % (i.p.v. 30 %).
De keuze voor het ‘gewoon’ pensioensparen of voor het ‘verhoogd’ pensioensparen  zal jaarlijks herzienbaar zijn.

Is dit verhoogd pensioensparen interessant?

Bij een storting van €1.230 geniet de pensioenspaarder van een belastingvermindering van €1.230 x 25 % = €307,50 (meer dan de belastingvermindering op een storting van €960, waar de belastingvermindering slechts €960 x 30 % = €288 is).
Maar opgelet: als de pensioenspaarder slechts €1.000 stort, geniet hij een belastingvermindering van slechts €250 (€1.000 x 25 %), wat zelfs minder is dan de belastingvermindering van €288 op een storting van €960.
Dus als men voor het verhoogd pensioensparen kiest, doet men er best aan ook meteen de maximumbijdrage van €1.230 te storten!

Jaarlijkse expliciete keuze

De pensioenspaarinstellingen mogen slechts pensioenspaarstortingen boven €960 innen, als de pensioenspaarder hierover zijn expliciet akkoord betuigt. Bij gebrek aan zo’n expliciet akkoord moet de pensioeninstelling zelfs het deel van de pensioenspaarbijdrage dat uitstijgt boven €960 kosteloos terugstorten.

Inwerkingtreding

Het verhoogd pensioensparen treedt in werking vanaf aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018).