Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht

Webinar op 16 juni 2022

50 jaar Wet Breyne – Een overzicht aan de hand van rechtspraak

Webinar on demand

De organisatie van algemene vergaderingen van VME’s opnieuw versoepeld (Seeds of Law)

Auteur: Ulrike Beuselinck (Seeds of Law)

Publicatiedatum: 17/06/2021

Een recent Ministerieel besluit maakt het weer mogelijk om algemene vergaderingen van mede-eigenaars (evenals de (algemene) vergaderingen van clubs, verenigingen of vennootschappen) fysiek te laten plaatsvinden met meerdere personen.

Deze versoepeling geldt zowel binnen als buiten, en dit vanaf 9 juni 2021 met maximum 50 personen en vanaf 25 juni 2021 met maximum 100 personen.

De veiligheidsvoorschriften (afstand houden van 1,5 meter, het dragen van een mondmasker, 1 persoon per kavel, voldoende verluchting) moeten evenwel te allen tijden worden gerespecteerd.

De algemene vergadering van een mede-eigendom moet evenwel niet meer verplicht fysiek doorgaan. Vergaderen vanop afstand is sinds eind 2020 voortaan wettelijk geregeld.

De tijdelijke maatregelen zoals het uitstellen van de algemene vergadering en de versoepelde regeling inzake het schriftelijk stemmen gelden voorlopig nog tot 30 juni 2021, maar zouden verlengd worden tot 30 september 2021.

Lees hier het originele artikel