Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek houdende “Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” in tweede lezing aangenomen! RIP art. 1382 BW? (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten

Met slechts één onthouding werd op 17 januari 2024 het nieuwe boek 6 aangaande de buitencontractuele aansprakelijkheid aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het was de laatste inhoudelijke horde.

Thans volgt enkel nog de plenaire goedkeuring, waarna de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zal plaatsvinden. Zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad zal het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht dan officieel in werking treden.

Exit art. 1382 BW. Voor ons praktizijnen van het (verzekerings)recht blijft het een onwezenlijke gedachte. En toch, het ziet er nu echt wel naar uit dat het alom bekende artikel 1382 BW binnenkort effectief tot het verleden zal behoren. Vandaag lijkt het utopisch te denken dat het vervangend artikel 6.5 BW ooit een zelfde renommeé zal kunnen verwerven! Overigens geen paniek, inhoudelijk verandert er niet al te veel in ons buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, veelal slechts details, met dien verstande dat ook details in concrete zaken toch hun repercussies kunnen hebben… Wij bij GSJ staan klaar om ermee aan de slag te gaan.

Bron: GSJ Advocaten