Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


De nieuwe wet op de private opsporing

Dhr. Bart De Bie (i-Force) en mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


De invoering van Boek 6
en de impact voor de medische sector

Prof. dr. Christophe Lemmens (Dewallens & Partners)

Webinar op vrijdag 4 oktober 2024

Boek 6 Burgerlijk Wetboek houdende “Buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht” in tweede lezing aangenomen! RIP art. 1382 BW? (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten

Met slechts één onthouding werd op 17 januari 2024 het nieuwe boek 6 aangaande de buitencontractuele aansprakelijkheid aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het was de laatste inhoudelijke horde.

Thans volgt enkel nog de plenaire goedkeuring, waarna de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad zal plaatsvinden. Zes maanden na de publicatie in het Belgisch Staatsblad zal het nieuwe buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht dan officieel in werking treden.

Exit art. 1382 BW. Voor ons praktizijnen van het (verzekerings)recht blijft het een onwezenlijke gedachte. En toch, het ziet er nu echt wel naar uit dat het alom bekende artikel 1382 BW binnenkort effectief tot het verleden zal behoren. Vandaag lijkt het utopisch te denken dat het vervangend artikel 6.5 BW ooit een zelfde renommeé zal kunnen verwerven! Overigens geen paniek, inhoudelijk verandert er niet al te veel in ons buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, veelal slechts details, met dien verstande dat ook details in concrete zaken toch hun repercussies kunnen hebben… Wij bij GSJ staan klaar om ermee aan de slag te gaan.

Bron: GSJ Advocaten