Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Vennootschappen & Verenigingen’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Insolventie & Faillissement’

8 webinars on demand

De VZW als instrument anno 2022

Webinar on demand

Voordeelpakket
‘Vennootschapsrecht’

5 Webinars on demand

Contracteren met rechtspersonen

Webinar on demand

Zal u interimdividenden kunnen uitkeren? (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Publicatiedatum: 19/09/2019

Een interimdividend is een winstuitkering waarvan de uitkering en waarde worden beslist door het bestuursorgaan van de vennootschap en niet door de aandeelhouders zoals alle andere winstuitkeringen.

Onder ons oud Wetboek konden alleen NV’s (en CommVA’s) een interimdividend uitkeren en dit slechts gedurende de laatste 6 maanden van het boekjaar. Interimdividenden waren bovendien beperkt tot winsten van het lopende boekjaar, verminderd dan wel vermeerderd met overgedragen verliezen, respectievelijk winsten, maar zonder onttrekking aan de reserves, en konden ook niet onbeperkt toegepast worden.

Het nieuw Wetboek (“WVV”) wenst soelaas te bieden door de toepassing van interimdividenden te verruimen. Echter zouden uw huidige statuten hier wel eens stokken in uw wielen kunnen steken.

  • Het WVV schaft bijvoorbeeld de oude termijnen af. Maar grote kans dat de statuten van uw NV nog wel vermelden dat een interimdividend slechts de laatste 6 maanden van het boekjaar toegekend kan worden, en slechts na 3 maanden volgend op de vorige interimdividend. Weg kans…
  • Winsten uit het vorig boekjaar mogen nu ook uitgekeerd worden, zolang de jaarrekening van dat boekjaar niet goedgekeurd is. Uw huidige statuten beperken de uitkering waarschijnlijk nog tot de winsten van het lopende boekjaar alleen. Weg opportuniteit…
  • Interimdividenden worden mogelijk in BV’s, voor zover toegelaten door de statuten. De huidige statuten van uw BVBA zullen dit echter niet toelaten aangezien interimdividenden voor BVBA’s niet toegelaten waren onder het oud Wetboek. Weg mogelijkheid…

U begrijpt, door uw statuten niet tijdig aan te passen aan het WVV misloopt u kansen die het WVV u biedt, ook na 1 januari 2020. Proactief handelen kan dus lonend zijn!

Lees hier het originele artikel