Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

Wijzigingen in de boekhoudkundige verwerking van met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen (Eubelius)

Auteur: Eubelius

Het KB van 26 november 2023 regelt de boekhoudkundige verwerking van de nieuwe met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen die – in het kader van de omzetting van de Mobiliteitsrichtlijn – mogelijk gemaakt werden door de wet van 25 mei 2023. Het KB wijzigt daarvoor boek 3 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV.

Het betreft met name de boekhoudkundige verwerking van:

  • de vereenvoudigde “zusterfusie” (art. 12:7, 2° WVV),
  • de ”disproportionele” partiële splitsing (art. 12:8, 1° WVV), en
  • de grensoverschrijdende splitsing door scheiding (art. 12:8, 3° WVV).

Voor meer informatie over deze nieuwe herstructureringsvormen voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, zie onze eerdere bijdragen hier en hier.

De nieuwe boekhoudkundige regels treden in werking op 21 december 2023. Zij krijgen dan onmiddellijk uitwerking, ook op verrichtingen waarvan het voorstel reeds zou zijn neergelegd of goedgekeurd.

Bron: Eubelius

» Bekijk alle artikels: Vennootschappen & Verenigingen