Verhoging deelnemingsvrijstelling (DBI-aftrek) van 95% naar 100% (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten

Publicatiedatum: 13/11/2017

In het kader van de geplande hervorming van de vennootschapsbelasting heeft de federale regering recent een bijkomende wijziging aangekondigd: de verhoging van de DBI-aftrek naar 100% vanaf 2018 (aanslagjaar 2019).

Op heden worden dividenden die worden uitgekeerd door een dochtervennootschap aan haar Belgische moedervennootschap voor 95% vrijgesteld, indien aan alle voorwaarden voor de DBI-aftrek is voldaan. Dit heeft tot gevolg dat het dividend dat door een Belgische moedervennootschap wordt ontvangen van haar dochtervennootschap onderworpen is aan een belasting van 1,7%, zijnde 33,99% (vennootschapsbelasting) van 5% (niet vrijgesteld gedeelte).

De federale regering heeft nu aangekondigd dat deze belasting vanaf 2018 volledig zou wegvallen door een verhoging van de deelnemingsvrijstelling naar 100%. Het kan dus aangewezen zijn om dividenduitkeringen over het jaareinde te tillen.

De federale regering wil op die manier België op internationaal vlak aantrekkelijker maken, door het op hetzelfde niveau te brengen als vele andere landen.

Lees hier het originele artikel